Alle innlegg av Kristin

Ta vare på kortnummeret

Vil du vite hvor gammel reinen du skjøt i høst, og levert inn kjeve fra var? Da kan du ta vare på kontrollkortnummeret, eller det nye merkelappnummeret og sjekke alder på dyret når det er ferdig analysert i løpet av vinteren.

I tillegg til å finne alder på dyret, brukes kjevens lengde til å si noe om kondisjonen til dyret. Kjevenes lengde er et godt mål på hvilke leveforhold reinen har hatt. Karrige leveforhold gir lave slaktevekter og kort kjeve fordi reinen da prioriterer overlevelse foran vekst. Den avsagde kjeven til høyre på bildet er ikke brukbar som kondisjonsmål.

Sjekk alder på skutt rein her. Her kan du også sjekke alder på dyr fra tidligere år, dersom du har kontrollkortnumrene.

Fra og med i høst kan du bruke de samme numrene for å sjekke status på eventuell innsendt hjerneprøve. Men husk at for at du skal kunne finne svar på prøven i Hjorteviltregisteret, må du først registrere det felte dyret på settogskutt.no. 

I Forollhogna er nå 183 hjerneprøver analysert, les mer om det på Hognareinen.

Glimt fra villreinjakta

Villreinjakta er nå godt i gang, og i Knutshø nærmer den seg slutten som er 15. september i år. I Forollhogna varer jakta til 20. september, og enda er det mange dyr som skal felles; les mer om det her.

Det er også i år tatt flere prøver av villreinen, men det er CWD som har hovedfokus, en statusoppdatering på dette finner du her.

For å at du som jeger skal kunne finne svar på CWD-prøven i Hjorteviltregisteret, må du huske å registrere det felte dyret på settogskutt.no. Dette er også viktig for at jeger skal kunne kontaktes i tilfelle positiv prøve.

Her får du noen glimt fra jakta i Knutshø og i Forollhogna:

 

Alt om villreinjakta i Forollhogna

I morgen går, bokstavlig talt, startskuddet for villreinjakta. Som jeger i Forollhogna lurer du kanskje på noe om de gjeldende overgangsavtalene, villreintelefonen eller oppsynstjenesten? På Hognareinen finner du svar på dette og mer til.

Som villreinjeger i Forollhogna lurer du kanskje på noe før jakta tar til? Svar på det meste finner du på siden «Hognareinen».

Skitt jakt!

Er du klar for villreinjakta i Knutshø?

NINA ønsker å få felt simlene med GPS- halsbånd. Som jeger kan du bli premiert for å felle ei slik simle. Bilde: Odd Enget

Det vil i 2017 samles inn prøver av lever, blod og avføring av rein skutt i jakta i Knutshø. Innsamlingen vil i stor grad utføres av oppsyn og vi ønsker derfor gjerne å kontaktes på jaktradio eller telefon når jegere har skutt dyr. Les mer om bakgrunn for innsamlingen mm.  her.

Ettersom det er et ønske om å få tatt ut simler med GPS- halsbånd i Knutshø er det opprettet ei premieordning for jegere som gjør dette og leverer diverse prøver i 2017. Les mer her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Som jeger er det dessuten viktig å huske:

  • Jaktkort og jegerkontrakt skal være underskrevet av jeger og medbringes
  • Våpenkort/utlånserklæring skal medbringes
  • Jegeravgiftskort (bevis på betalt jegeravgift) skal medbringes
  • Jaktkortet skal skjæres før slakteplassen forlates

Lurer du på noe om skrantesjuka (CWD)? Les her.

Skitt jakt!

Viktig om rådyrjakt på Kvikne

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Har du tenkt å jakte råbukk må du huske å skrive jegerkontrakt og avtale om godkjent ettersøkshund.(med mindre du har egen godkjent ettersøkshund).

Nytt av året er at alle felte rådyr skal registreres på nett (som med hjorten), av jeger selv så snart som man har mulighet for det. Dette gjør du på denne siden.

Vil du jakte rådyr på Kvikne? Husk at du må ha jegerkontrakt og ettersøkshund eller skrive avtale om dette.

Ta kontakt med utmarksrådet (99 27 49 43/ kur@kvikne.no) for å få skrevet jegerkontrakt.

Kvikneskogen grunneierlag selger dagskort for rådyrjakt til kr 500,- for en fellingstillatelse på rådyr. Dersom du er interessert kan du ta kontakt med  Geir Atle Bobakk; 90689111/ geiratle78@gmail.com.

Lurer du på noe omkring utøvelsen av rådyr-/hjort- eller elgjakta på Kvikne? Les mer i den til enhver tid gjeldende jegerkontrakt for rådyr, elg og hjort som legges ut på sida «viktige papirer for jegere» .

Husk dessuten at under jakt på råbukk i særskilt bukkejaktperiode er det kun tillatt å bruke rifle (§ 15 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst).

Villreinjakt og CWD

Det nærmer seg reinsjaktstart og som jeger lurer du kanskje på om,  og eventuelt hvordan CWD- sykdommen, som ble oppdaget i 2016, vil påvirke jakta.

Også i år vil det bli prøvetaking for testing av CWD-sykdommen i Forollhogna. Nytt fra i fjor er at det nå er jeger selv som skal ta prøven(e).

Prionsykdommen er til nå er påvist på fire villrein og to elger. Til sammen ble over 10 000 prøver av hjortevilt  i Norge analysert i 2016.

I blant annet Forollhogna villreinområde skal det i høst tas hjerneprøver av skutte rein eldre enn årskalv for CWD-testing. Prøvesett leveres ut til jegerne, men oppsynene vil være behjelpelig med å ta prøver dersom jeger ønsker det.

Her finner du oppdatert informasjon om CWD og en video som viser hvordan hjerneprøvene tas:
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Kvikne Utmarksråd og Kvikne Fjellstyre arrangerer også en åpen kveld med demonstrasjon av hjerneprøvetaking. Les mer om dette.

Lær om historien i Nåvdalen

Har du vært i Nåvdalen før? Visste du at dette området har mange spennende kulturminner? Det er funnet rester av ei gammel kullmile og ei kullbrennerkoie, en rekke ulike steinkonstruksjoner og en gravplass. De viser her en tetthet som er ulik fjellområdet for øvrig. Flere av kulturminnene i området kan ha blitt brukt både av samer og av nordmenn.

Samer, så vel som nordmenn, har vært med på å sette sitt preg på historien i området, og blant annet finnes det flere steder i Nåvdalsområdet med navn som starter på «Finn-».

Kulturminner som vi ser det i dag kan ha hatt andre funksjoner og blitt brukt til flere ulike formål ettersom tidene har forandret seg eller nye lokalsamfunn har oppstått. Kvikne Utmarksråd har nå lagd en natur- og kultursti som kan fortelle deg litt om historien i Nåvdalsområdet.

Stien starter ved Nåvåsen. Kjør av ved Litjfossen og opp grusvegen (bompenger) til du kommer til en liten P- plass på det høyeste punktet hvor stien starter.

Stien starter ved den røde markeringen.

Ledig rypejakt

Eidsfjellet sameie har ledige kort for rypejakt fra og med 20 september til og med 24 september.

Det er bare 1 kort med hund og 2 kort uten hund, og her er det «førstemann til mølla prinsippet» som gjelder, så vær snar og ta kontakt med Helge Bakke på epost: e-post.hb@feste.no

Pris for 5 dager m hund er kr 3000
Pris for 5 dager u hund er kr 1500

Lyst til å jakte rye i Eidsfjellet i høst? Du har nå sjansen.

Jaktsalg og viltloven

I disse dager er det mange grunneiere som selger blant annet villrein- og småviltjaktkort. Det er viktig at kortselger informerer kjøper godt om de villkår som gjelder for jakta han/hun har kjøpt (evt. jegerkontrakt, jaktfeltgrenser mm).

Før jakta kan ta til må man blant annet ha betalt jegeravgifta. Jaktselgers har et ansvar for å se til at dette er gjort.

Husk også at det er kortselgers ansvar å sjekke at jegeren har betalt jegeravgiften. Viltlovens § 41 skriver om dette: «Den som mot eller uten vederlag stiller rett til jakt og fangst til rådighet for en annen, plikter å forvisse seg om og er selv ansvarlig for at vedkommende har betalt jegeravgift».

Alle som jakter må betale jegeravgift og at dette er gjort kan bli kontrollert av oppsyn ute i fjellet. I nevnte paragraf er dette påpekt: «Bevis for betalt jegeravgift, jegerkortet, skal medbringes under jakt og fangst og fremvises på forlangende av grunneier, noen som opptrer på hans vegne eller av jaktoppsynet».

 

«Forollhogna 2017»

Årets utgave av Forollhogna-magasinet kan nå kjøpes på blant annet Coop Kvikne og Cirkle-K Kvikne.

«Forollhogna 2017» har kommet fra trykkeriet og legges nå ut for salg i samtlige Hogna-kommuner. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Bladet er på hele 88 sider. Mange har bidratt med tekst og bilder. Innholdet er variert, fra landskapsbilder før og nå – til siste nytt om kalveprosjektet i området. Last ned side 1 innhold (pdf-fil).

Les mer