Rådyr

Skal du jakte rådyr på Kvikne? Husk å innhente grunneiers tillatelse, jegerkontrakt og underskrevet avtale om godkjent ettersøkshund.

Det er kvotefritak for rådyr i bestandsplanperioden 2015-2017, men alle fellinger skal meldes til oppsynet slik som på elg og hjort. Alle fellinger vil bli publisert på www.kvikneutmarksrad.no

Rådyr kan felles fortløpende, når jeger har grunneiers tillatelse, har underskrevet jegerkontrakt og avtale om godkjent ettersøkshund.

Skal du / dere jakte hornbærende bukk fra 10. august til 24. september er det kun tillatt med kulevåpen (rifle/mauser), og godkjent storviltprøve (skyteprøve) må være i orden.

Det oppfordres sterkt til ikke å skyte voksen geit fra rådyrkillinger.

Det er i bestandsplanen bestemt at vi skal øke rådyrstammen på Kvikne, så vi vil be alle jegere tenke forvaltning da de utøver jakta.

Les også om Kvikne Utmarksråds hjorte- og rådyrforing ved Vollan gård.

Les mer om forvaltning av rådyrstammen på Kvikne i Bestandsplan elg, hjort og rådyr 2015-2017.