Medlemslag

Ønsker du å kontakte noen av grunneierlagene som er medlem av Kvikne Utmarksråd?

Her finner du adresser for ledere i medlemslag

God utsikt til Kviknebygda
Utsikt fra Setertangen mot Kviknebygda som skimtes i dalbotnen.