Medlemslag

 

Kvikne østfjell/Forollhogna (Fo1)
Medlemslag Formann/leder e-post
Bjørgan/Ween/Frengstad utmarkslag Stein Arnt Stai bwf@kvikne.no
Botnan/Berg/Botnan Per Kjetil Holthe-Berg bbb@kvikne.no
Eidsfjellet Sameie Bjørn Finstad eidsfjellet@kvikne.no
Falningsjølia Ingar Frengstad falningsjolia@kvikne.no
Flatfjellet Sameie Henning Brevad flatfjellet@kvikne.no
Grytdalsetra Eldbjørg Kristin Hov grytdalsetra@kvikne.no
Grøntjønnan Sameie Truls Holm grontjonnan@kvikne.no
Kvikne Østre Statsallmenning Rune Storli kvikne@fjellstyrene.no
Magnillkroken/Fjellenglia Jaktfelt Arne Magne Lunaas magnifjell@kvikne.no
Nappsjølia Sameie Nils Ivar Børli nappsjolia@kvikne.no
Nåvfeltet Kåre Jan Flotten navfeltet@kvikne.no
Odden/Prestlien Grunneierlag Stein Haanshus odden_prestlien@kvikne.no
Storliseter Jaktfelt Ingebrigt Storli storliseter@kvikne.no
Svartsjølia grunneierlag Torgeir Svergja svartsjolia@kvikne.no
Svergja/Ya/Russu grunneierlag Kåre Kristen Totlund syr@kvikne.no
Svergjesjølia Sameie Kåre Kristen Totlund svergjesjolia@kvikne.no
Ya/Gryta utmarkslag Kristoffer Flaa Sørensen yagryta@kvikne.no
Y-tjønnan Tynset kommune ytjonnan@kvikne.no
Kvikne vestfjell/Knutshø (TOR)
Medlemslag Formann/leder e-post
Burufjellet Steinar Munkhaugen burufjellet@kvikne.no
Innerdalen Fjellsameie Marit M Solem innerdalen@kvikne.no
Innerdalsfeltet Knut Strand innerdalsfeltet@kvikne.no
Innset utmarkslag Hallgeir Haugan innsetgrunn@kvikne.no
Kviknebrona fjellsameie Bård Bjørsagård kviknebrona@kvikne.no
Kvikneskogen Grunneierlag BA Helge Bakke kgl@kvikne.no
Kvikneskogen Vest Geir Atle Bobakk kvikneskogenvest@kvikne.no
Nedre Dølvad Svein Magne Storaas nedredolvad@kvikne.no
Nordskogen grunneierlag Svein Magne Storaas nordskogen@kvikne.no
Vollan Utmarkslag Magne Thorleif Rønning vollan_utmarkslag@kvikne.no
Øvre Dølvad Ivar Hylen ovredolvad@kvikne.no
Leiran/låggia utmarkslag Ikke medlem i KUR, men med i villreinjaktfeltet «ToR»
Rødalen setersameie Anna M Hoås
Fådalen jaktfelt Tore Lunsæter
Sparsjøvollen Hans Musæus
Stubsjøen viltstelsområde Inger Stubsjøen
God utsikt til Kviknebygda
Utsikt fra Setertangen mot Kviknebygda som skimtes i dalbotnen.