Nå telles rypa

Tirsdag 10 august starter fellestakseringa på Kvikne. I dagene fram mot 15 august vil det bli taksert både på vestsida og østsida av Kvikne. Takseringsesultatene…

Les mer... Nå telles rypa

Endringer i våpenregelverket

Ny våpenlov med tilhørende forskrift er vedtatt og trådte i kraft 1. juni i år. Her tar vi for oss noen av de endringene som…

Les mer... Endringer i våpenregelverket

Få felte rev i 2020/21

I 2010 ble det innført skuddpremieordning for store deler av medlemsområdet til Kvikne utmarksråd. Fellingene av smårovvilt innen denne ordninga har variert mellom årene, og…

Les mer... Få felte rev i 2020/21

OVERGANGSAVTALER I 2021

I år er det inngått overgangsavtale mellom alle jaktfelt i Knutshø villreinområde, utenom Fåset og Naustervorda. I uke 36 mandag tom torsdag samt mandag og…

Les mer... OVERGANGSAVTALER I 2021

nå må du finne fram labbene

Jaktåret 2020-2021 for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes i disse dager (15.juli til 15.april). Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du…

Les mer... nå må du finne fram labbene

hvordan utvikler bestanden av hjort seg på kvikne?

Tallene fra hjorttellinga i 2020 er nå klare. Til sammen har vi drevet med dette i fem år på Kvikne (2016-2020). Tall fra alle årene…

Les mer... hvordan utvikler bestanden av hjort seg på kvikne?

jaktforbud grunnet fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. Mattilsynet stanset derfor jakt og fangst på enkelte fuglearter i Sør-Norge fra og med 14.12.20 for å…

Les mer... jaktforbud grunnet fugleinfluensa

Fellingsrapport fra forollhogna

Oppsyns- og fellingsrapporten for Forollhogna er nå klar, den finner du i sin helhet på www.hognareinen.no. Fellingsprosenten for Forollhogna ble i 2020 84 % av…

Les mer... Fellingsrapport fra forollhogna

arkeologisk undersøkelse på kvikne

I forbindelse med vegvesenets arbeid med utskifting av brua over Ya ved bensinstasjonen på Kvikne, holder fylkesarkeologene fra Innlandet fylke på med undersøkelser innen planområdet….

Les mer... arkeologisk undersøkelse på kvikne

Skal du jakte råbukk?

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Har du tenkt å jakte råbukk må du huske å skaffe deg grunneiers tillatelse. Du må også ha en avtale om…

Les mer... Skal du jakte råbukk?