De fleste villreinjegere har nok fått med seg at i alle villreinområdene i Norge skal villrein som er 1 år eller eldre testes for skrantesjuke i år. Det som imidlertid neppe alle har fått med seg er at det i år er et faktisk pålegg fra Miljødirektoratet til jegerne.

Opplæring i CWd-prøvetaking høsten 2017. I 2018 må jegerne ta både hjerne- og svelglymfekjertelprøver.

Miljødirektoratet skriver: «Viltforvaltningen har mulighet til å pålegge jegere å samle inn og registrere prøver i forbindelse med jakt. Dette er hjemlet i forskrift 08. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 32 tredje
ledd.

Muligheten til å pålegge innsamling og rapportering etter forskrift om forvaltning av hjortevilt § 32 er sjeldent benyttet. Dette på grunn av godt samarbeid med jegerstanden i forbindelse med
rapportering/innlevering fra jakt. I den særskilte sykdomssituasjonen vi er i anser vi at kartlegging
av skrantesjuke i Norge er så viktig at Miljødirektoratet velger å benytte muligheten til å pålegge jegere å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Alle jegere må registrere felte dyr og skrantesjukeprøven på www.settogskutt.no. Ytterligere detaljer om innsamlingen finnes på www.nina.no/cwd

Onsdag 8. august arrangerer Kvikne Utmarksråd en demonstrasjonskveld på Vollan gård kl. 19.30 hvor de som ønsker kan komme og se hvordan man tar CWD- prøver.