Reiselivskonsulent i KUR

Kvikne Utmarksråd har fått en egen reiselivskonsulent, Esten Sødal Skullerud, som skal arbeide for å få flere besøkende til Kvikne. Esten arbeider som prosjektleder for «Nettverk Kvikne» som er en sammenslutning av 9 bedrifter og organisasjoner i Kvikne. Esten er samboer med Kristin (nyansatt daglig leder/fjelloppsyn i KUR), så for de som vil vite mer om ham er det en lengre presentasjon om begge under saken «Ny daglig leder/fjelloppsyn».