Jervuttak i Trolltjønndalen

Det har vært registrert jervaktivitet i Trolltjønndalen over lengre tid og mandag 30. april ble ei tispe med to valper tatt ut i regi av SNO. Forhåpentligvis vil dette føre til en roligere beitesesong for de som har beitedyr i området.