Mer Fjellrev!

Onsdag 2. mai observerte fjelloppsynet i Kvikne to fjellrever som holdt til sammen nord i Kvikne Statsallmenning.Det er dermed observert fjellrev i omtrent samme området fem ganger i løpet av de siste ukene og det er minst to ulike individer. Dette gir grunn til å håpe at vi kan få en yngling i området i nær framtid!