Trekning av reinsjakt i statsallmenningen 2012

Nå er trekninga av reinsjakt i Kvikne Østre Statsallmenning gjennomført og resultatene finner dere her. Det var mange søkere og dessverre kommer derfor mange på reservelista, men mange heldige jegere har blitt trukket ut og får jakte rein i KØS i 2012. Trekningslista er også hengt opp på oppslagstavla på butikken i Kvikne, men her finner dere den fullstendige oversikten med hele reservelista.

Trekningsliste villreinjakt KØS 2012