Den 6. juni klokka 19.30 blir det avholdt et åpent møte på Kvikne Fjellhotell angående regional plan for Forollhogna villreinområde. Regjeringen vil gi viktige villreinområder status som ”Nasjonale villreinområder” og Forollhogna er et av ti slike villreinområder. På bakgrunn av dette har fylkeskommunene fått i oppdrag å utarbeide regional plan for Forollhogna villreinområde. I den forbindelse inviteres det til åpne møter for å orientere om utkast til plan og for å få innspill til planutkastet

Tema for møtet:

  • Orientering om regional plan for Forollhogna villreinområde
  • Innspill til planutkastet

For mer informasjon om planarbeidet se www.hognareinen.no

Arrangører er Hedmark og Sør- Trøndelag fylkeskommuner i samarbeid med kommunene rundt Forollhogna.