Veibua (Hårråbua)

Bua er restaurert og er ved god stand. Den er utstyrt med vedovn, propanapparat (kokeplater), solcellepanel, ulltepper og enkelt kjøkkenutstyr for 4-6 personer. Det er sengeplasser for 5 personer.

 

Bua benyttes av mange. Vi ber derfor om at hunder enten ligger på gulvet, eller på egnet underlag som ikke etterlater hundehår i sengene! Ta hensyn til andre fjellfarere. Forlat bua i den stand du sjøl ønsker å finne den.

Bestilling: Bua er åpen for alle om vinteren, men låst om sommeren da bilvegen går helt inn til bua og må da reserveres. Nøkkel fås i Servicetorget (Rådhuset) på Tynset. Den kan kun reserveres for 2 døgn av gangen. Leie av bu kan betales i Servicetorget, eller man kan få regning tilsendt.

 

 

Koordinater til bua: Sone32 579492 6939128

 

Hvordan komme dit?: Fra Yset på Kvikne går det en bilveg (bomavgift) opp mot Bjørklund (like ved brua hvor RV3 krysser over Orkla). Ikke ta av opp mot Bjørklund, men fortsett østover. Om vinteren stopper veien et like stykke fra krysset mot Bjørklund og da går det ei fin skiløype innover mot Veibua (Hårråbua), men om sommeren kan man kjøre nesten helt inn til bua (P- plass ca 100-200 m fra bua). Klikk på kartet for å se hvor hytta ligger.

Oppsyn med bua utføres av fjelloppsynet knyttet til Kvikne Utmarksråd.

Ved feil, mangler, tips: Ta kontakt med Servicetorget Tynset tlf. 62 48 50 00, e-post: postmottak@tynset.kommune.no