Rypetaksering

Lang tids data om tetthet av ryper kan avsløre viktige trekk i utviklinga av en rypebestand. Rypetaksering er et viktig verktøy i så måte og kan blant annet si noe om kyllingproduksjon og deres overlevelse hvert enkelt år.

Disse dataene bør brukes aktivt i forvaltninga ved at en regulerer jakttrykket etter hva bestanden kan tåle det enkelte år.

For å regulerer jakttrykket benyttes baglimit eller kvoter og disse kan ved behov reguleres i august etter at rypetakseringa er gjennomført. Rypetaksering har av denne grunn vært gjennomført på store deler av Kvikneterrengene siden 2008, og på Kvikne Østre Statsallmenning fra 2002.

Rypetakseringa vil på denne måten være med på å sikre at vi opprettholder en sunn rypebestand til glede for både jegere og turvandrere.

Takseringsdata 2008

Takseringsdata 2009

Takseringsdata 2010

Takseringsdata 2011

Takseringsdata 2012

Takseringsdata 2013

Rypetaksering 2014

Rypetaksering 2015

Rypetaksering 2016

Rypetaksering 2017

Rypetaksering 2018