Alle innlegg av Kristin

i år kan du jakte bever

En ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft den 15. mai i 2017. Med denne forskrifta fulgte at kommunene må kartlegge eller gjøre en beregning av kommunens beverkolonier.

Du kan nå jakte bever på Kvikne.

Beregninga ble ferdiggjort i 2018 og en ny forskrift om åpning av beverjakt for Tynset kommune er nå vedtatt.
Forskrifta fastsetter at til og med 2022 er jakt- og fangsttid for bever i Tynset kommune fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

Det er kvotefri jakt, men all felt bever skal rapporteres inn til Kvikne utmarksråd med fellingsdato, felligssted, alder og kjønn.

For å jakte bever må man ha grunneiers tillatelse. Det er ingen forvaltningsplan for bever for Kvikne eller Tynset, men primært bør jakt og fangst planlegges i områder der beveren utgjør skade (f.eks ved jorder der tre felles over jordene og/eller ganger graves under jordene). Hvis uttak ved jakt rettes mot skadekolonier, vil omfanget av skade minke i det lange løp. Samtidig vil uttak av drektige hunner minke, siden en beverkoloni kun har én reproduserende hunn.

vellykket telling

Første forsøk på minimumstelling av reinen i Knutshø ble gjennomført 14.3.19. Flokkene er nå talt opp fra bildene og totalt viser de en minimumsbestand på 1338 dyr i Knutshø i vinter.

Kart som viser flyruta (blå strek) og antall dyr i flokkene der hvor de ble funnet (røde tall).

Beregningene basert på fjorårets minimumstelling og kalvtelling, fellingstall og erfaringstall for naturlig avgang viser at bestanden skal ligge på rundt 1365 dyr. Årets minimumstelling er dermed såpass nært beregningene at den må kunne sies å være veldig vellykket.

Flokkene telles opp ved å markere dyrene med røde prikker.

Det blir nå opp til årsmøtet i Knutshø villreinområde å avgjøre hva kvota for årets jakt skal foreslås satt til, før det oversendes til villreinnemnda for endelig avgjørelse.

Mer om tellinger i Knutshø finner du her.

Vedkjøring

Årets vedkjøring er i gang og kommunens åpne buer Y-tjønnbua og Tjuvholbua er nå fylt opp med ved. Med det samme ble tomflasker og søppel tatt med ut fra buene.

På Y-tjønnbua er utedoet fylt opp med ved.
Et års oppsamling av søppel og tomflasker fra 3 buer fylte to scooterkjelker.

Lav felling i Knutshø

Fellingsresultatene for Knutshø villreinområde er nå så og si klare og selv om det mangler et par kort er det klart at fellingsprosenten er rekordlav. 

Mot slutten av jakta var det mange jegere som ønsket utvidet jakt og overgang, men ettersom området ut fra minimumstellingen fortsatt ligger under målsettingen om 1500 vinterdyr fantes det ingen argumenter for slike tiltak i høst.

Miljødirektoratet påla i år alle jegere å legge inn sitt felte dyr i settogskutt.no, men i høst har bare 45 % av jegerne i Knutshø gjort det.

Strukturtelling i Forollhogna

Kjekt med mye mannskap når det skal letes rein. Foto: Berit Broen.

Strukturtellinga i Forollhogna var i år unnagjort på en dag, og heldig var det ettersom dagene før og etter bød på snøvær og lite sikt.

De foreløpige tallene fra tellinga er nå klare, men det kan bli noen mindre endringer.

I tilsammen 5 flokker ble det talt opp 1169 dyr.

290 kalv= 24,8 %

499 simler= 42,7 %

82 bukk 1,5 år= 7,0%

57 bukk 2,5 år= 5,7 %

241 eldre bukk= 20,6 %

I forhold til målsettingene i bestandsplanen ligger man godt an ut fra disse tallene. For tidligere strukturtall, se hognareinen.

For de som lurer; dette brukes tallene fra de ulike tellingene til.

Vedtatt beverjakt

Tynset kommunestyre har nå vedtatt en forskrift som åpner for beverjakt i hele kommunen.

Tynset kommune har nå åpnet for beverjakt i hele kommunen.

Jakttid framkommer av forskriftens Ǥ3. Jakt- og fangsttid;
I perioden 1. oktober 2018 til 31. mars 2022 er jakt- og fangsttid for bever i Tynset kommune fra og med 1. oktober til og med 15. mai…»

Les hele saksutredningen og forskrifta her: Lokal forskrift for jakt på bever og bestandsmål for bever i Tynset kommune.

Ferdig strøket

Stamfisket i Inna og Sverja er overstått for i år. Strykinga ble, som vanlig, en noe hustrig opplevelse, men med et godt resultat med mye rogn i klekkeriet som skal bli til yngel for utsetting neste år.

Mer om klekkeriet kan du lese her.

Se strykerne i aksjon:

 

 

Glimt fra jakta

Reinsjakta i Knutshø er nå over, mens det enda er noen dager igjen i Forollhogna. Det ligger an til lav fellingsprosent i begge villreinområdene, men ettersom man også ligger under bestandsmålene i begge områder har man ikke vurdert tiltak som utvidet jakt eller overgangsavtaler.

Det har så langt blitt mange fine dager i fjellet for både jegere og oppsyn. Se bilder under fra både Knutshø og Forollhogna.

Se flere bilder fra skolejakta på Kvikne her.

Er du jeger? Husk at du i år må registrere felte dyr på www.settogskutt.no

Tifiske

Det årlige tifisket (stamfisket) er nå igang. Fiskinga foregår i perioden september til oktober i regi av Kvikne Utmarksråd. All fisk som fanges i rusene settes ut igjen etter at stryking (hvor vi tømmer fisken for rogn/melke) er gjennomført i oktober.

Ferdig befruktet rogn fraktes ned fra fjellet og legges inn i klekkeriet til Kvikne Utmarksråd, som er å finne på Svergja. Her klekkes det ut yngel som settes ut i juli/august.

Les mer om tifisket og klekkeriet