Alle innlegg av Kristin

Lav felling i Knutshø

Fellingsresultatene for Knutshø villreinområde er nå så og si klare og selv om det mangler et par kort er det klart at fellingsprosenten er rekordlav. 

Mot slutten av jakta var det mange jegere som ønsket utvidet jakt og overgang, men ettersom området ut fra minimumstellingen fortsatt ligger under målsettingen om 1500 vinterdyr fantes det ingen argumenter for slike tiltak i høst.

Miljødirektoratet påla i år alle jegere å legge inn sitt felte dyr i settogskutt.no, men i høst har bare 45 % av jegerne i Knutshø gjort det.

Strukturtelling i Forollhogna

Kjekt med mye mannskap når det skal letes rein. Foto: Berit Broen.

Strukturtellinga i Forollhogna var i år unnagjort på en dag, og heldig var det ettersom dagene før og etter bød på snøvær og lite sikt.

De foreløpige tallene fra tellinga er nå klare, men det kan bli noen mindre endringer.

I tilsammen 5 flokker ble det talt opp 1169 dyr.

290 kalv= 24,8 %

499 simler= 42,7 %

82 bukk 1,5 år= 7,0%

57 bukk 2,5 år= 5,7 %

241 eldre bukk= 20,6 %

I forhold til målsettingene i bestandsplanen ligger man godt an ut fra disse tallene. For tidligere strukturtall, se hognareinen.

For de som lurer; dette brukes tallene fra de ulike tellingene til.

Vedtatt beverjakt

Tynset kommunestyre har nå vedtatt en forskrift som åpner for beverjakt i hele kommunen.

Tynset kommune har nå åpnet for beverjakt i hele kommunen.

Jakttid framkommer av forskriftens Ǥ3. Jakt- og fangsttid;
I perioden 1. oktober 2018 til 31. mars 2022 er jakt- og fangsttid for bever i Tynset kommune fra og med 1. oktober til og med 15. mai…»

Les hele saksutredningen og forskrifta her: Lokal forskrift for jakt på bever og bestandsmål for bever i Tynset kommune.

Ferdig strøket

Stamfisket i Inna og Sverja er overstått for i år. Strykinga ble, som vanlig, en noe hustrig opplevelse, men med et godt resultat med mye rogn i klekkeriet som skal bli til yngel for utsetting neste år.

Mer om klekkeriet kan du lese her.

Se strykerne i aksjon:

 

 

Glimt fra jakta

Reinsjakta i Knutshø er nå over, mens det enda er noen dager igjen i Forollhogna. Det ligger an til lav fellingsprosent i begge villreinområdene, men ettersom man også ligger under bestandsmålene i begge områder har man ikke vurdert tiltak som utvidet jakt eller overgangsavtaler.

Det har så langt blitt mange fine dager i fjellet for både jegere og oppsyn. Se bilder under fra både Knutshø og Forollhogna.

Se flere bilder fra skolejakta på Kvikne her.

Er du jeger? Husk at du i år må registrere felte dyr på www.settogskutt.no

Tifiske

Det årlige tifisket (stamfisket) er nå igang. Fiskinga foregår i perioden september til oktober i regi av Kvikne Utmarksråd. All fisk som fanges i rusene settes ut igjen etter at stryking (hvor vi tømmer fisken for rogn/melke) er gjennomført i oktober.

Ferdig befruktet rogn fraktes ned fra fjellet og legges inn i klekkeriet til Kvikne Utmarksråd, som er å finne på Svergja. Her klekkes det ut yngel som settes ut i juli/august.

Les mer om tifisket og klekkeriet

Vellykket skolejakt

Godt vær, blide, spreke elever, mye dyr og lite andre jegere i terrenget må være oppskrifta på ei vellykket skolejakt.

Se bilder under fra jakta med Kvikne skole som i år fikk tildelt fellingstillatelse på en kalv av Forollhogna villreinutvalg.

 

Hva innebærer et ettersøk?

Når er man forpliktet til å gjøre et formelt ettersøk? Hva innebærer forfølgelsesretten? Må jeg varsle noen om dyret ikke blir funnet? Alt dette og mere til får du svar på i en artikkel i «Jakt og fiske», medlemsbladet til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Hvor godt kjenner du reglene for ettersøk? Les denne artikkelen og bli klar før jaktstart.

Reglene omkring ettersøk er ikke alltid like klare, men denne artikkelen tar for seg alt du trenger å vite og NJFF har også spurt Miljødirektoratet der reglene er uklare. Les denne artikkelen som NJFF har delt med oss og vær klar til jaktstart: JFF-artikkel om ettersøk.

Artikkelen blir også publisert på NJFF sin nettside om et par uker.

Reinsjakta er i gang

Første dag av reinsjakta var preget av bygevær og kaldt høstpreg, men alt i alt ble det en fin dag i fjellet. Det var bra med rein på Kviknegrunn og flere fall både på Knutshøsida og Forollhognasida.

Se bilder under fra første jaktdag i Forollhogna og fra demokveldene for CWD- prøvetaking.

Har du kort på eldre dyr enn årskalv? Husk å hente prøvesett for CWD-prøvetaking på Cirkle-K Kvikne

Mer om jakta her

Er du klar for villreinjakta?

Villreinjakta er like om hjørnet og som jeger er det noen ting det er spesielt viktig å huske å ha med seg i sekken;

  • Jaktkort og jegerkontrakt
  • Våpenkort/utlånserklæring
  • Jegeravgiftskort (bevis på betalt jegeravgift)

Husk dessuten å skjære jaktkortet før slakteplassen forlates og å registrere felte dyr på www.settogskutt.no

Oppsyn kan nås på jaktradio, kanal jakt1

Alle jegere med kort på eldre dyr enn årskalv skal ta CWD-prøve av dyret. Prøvesett kan hentes på Cirkle-K Kvikne. Lurer du på noe om skrantesjuka (CWD)? Les her

Er du klar for villreinjakta?

Jegere i Forollhogna

Det er innført jaktforbud for området mellom Plassetervegen og elva Ya langs strekninga Russubrua og helt inn til grensa mot Grøntjønnan- eiendommen.. Se kart her.

Bruk av motorisert kjøretøy på Plasseterveien øst for Storbekken, er forbudt. Forbudet gjelder for perioden fra og med 17. august til og med 20. september. Unntatt forbudet er utfrakting av slakt i tidsrommet fra 1800 til 0500. Det er parkeringsforbud langs Plassetervegen for strekninga Russubrua til Storbekken (bortsett fra ved de tilrettelagte P- plassene ved gamma/Svartsjøen og ved Storbekken). Se kart her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Jegere i Knutshø

Ettersom det er et ønske om å få tatt ut simler med GPS- halsbånd i Knutshø er det opprettet ei premieordning for jegere som gjør dette og kjeve og CWD-prøve i 2018. Les mer om dette her.

Det viktig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler før jaktstart. Les om overgangsavtalene her.

Skitt jakt!