Alle innlegg av Kristin

Minimumstelling

Kartet viser hvor dyrene ble funnet og loggen til flyet (grå strek) og bakkemannskap. Kart: Håvard Rønning, Oppdal Bygdeallmenning.

Den 5. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Knutshø. Forholdene var nær optimale med godt snødekke, som gjør det enklere å finne sporrekker og dyr fra både bakken og fra lufta.

Bildene er nå talt over og tilsammen er det funnet 1437 dyr fordelt på 9 flokker.

Bilde av den største flokken på 983 dyr. Foto: Håvard Rønning.

Tallet er omtrent som forventet (1407 dyr) og etter høstens jakt er vi sannsynligvis ved bestandsmålet på 1500 vinterdyr, men det avhenger selvsagt av årets kalvprosent, kvote og felling.

syke fugler på fôringsbrettet

En observant fuglemater har oppdaget fugler med byller på fôringsbrettet nå de siste dagene (se bilde). Dette er trolig noe som kalles poxviruset, og man bør derfor fjerne fuglematerne ei stund og desinfisere de før de settes opp igjen.

Kjøttmeis smittet av det som trolig er poxviruset. Foto: Kari Nystuen

Fuglene med byller er sett på «Plassen» og alle som fôrer fugler i nærområdet bør derfor avslutte fôringa for en periode.

Viruset er harmløst for mennesker, men kan være dødelig for fuglene og kan være veldig smittsomt.

Mer om poxviruset.

villreinjakta 2019

Villreinjakta er nå over og fellingstallene er klare for både Knutshø og Forollhogna.

Knutshø villreinområde

Fellingsprosent for Knutshø villreinområde er innenfor normalen i 2019 (snitt på 53 % de siste 10 år).
Som i 2018 var det stort sett sørlig vindretning gjennom jakta og fellingene ble dermed høyest i de sørligste områdene av Knutshø.

Under er en tabell som viser fellingene fordelt på de ulike områdene.

I Knutshø ble jakta forlenget med 1 uke fra og med 16 til og med 21 september. I dagene 16 til og med 19 september var det også overgang mellom TOR, Oppdal og Statskog. Denne siste uka ble det nordavær og reinen havnet i Risberget. Tross tidvis tett snøvær og vanskelige jaktforhold ble det felt mange dyr disse siste dagene. Av dataene fra jaktkortene ser vi tydelig hva disse siste dagene hadde å si for fellingensresultatet.

Fellinger totalt i Knutshø villreinområde i 2019 fordelt på jaktuker. Mot slutten av jakta vedtok villreinutvalget og forlenge jakta med ei uke, uke 5 (16 tom. 21 sept) er denne «bonusuka», og figuren viser tydelig hva uka hadde å si for fellingen totalt i Knutshø.

Forollhogna villreinområde

For Forollhogna villreinområde landet man over forventet fellingsprosent. Med mer eller mindre samme forutsetninger som i 2018 (overgangsavtaler og vindretning) skulle man tro at fellingen ble lik som i 2018, men tilfeldighetene spilte inn og økte fellingen fra 60 % i 2018 til 76 % i 2019.

Under er en tabell som viser fellingene fordelt på de ulike rettighetshaverne.

Les mer om fellingene i Forollhogna på hognareinen.

Forlenger jakta i knutshø

Også i år har reinen i Knutshø villreinområde stort sett stått i sør og på Folldalsgrunn i jakta. Fellingstalla innen Oppdal, TOR og Statskog er følgelig veldig lave.

Det er felt noen dyr innen TOR så langt i år, her en storbukk som blir tatt diverse prøver av av NINA.

I fjor var også fellingstalla lave godt ut i jakta og villreinutvalget vedtok da å ikke forlenge jakta, fordi man da lå langt under bestandsmålet.

Man er nå noe nærmere bestandsmålet i Knutshø og
fellingene er så langt mye lavere enn i fjor på samme tida.

Villreinutvalget for Knutshø har derfor vedtatt å forlenge jakta med ei uke (tom. 21.9).

Det er fortsatt meldt sørlig vindretning på langtidsvarselet, men været kan man ikke gjøre noe med, så da får vi bare håpe at det likevel kan bli noen flere fellinger på TOR, Oppdal og Statskog den siste uka av jakta.

Jubileum for «Kviknetakseringa»

I år er det 20 år siden oppstarten på felles rypetaksering på Kvikne. Det startet som en del av et rypetakseringsprosjekt i regi av Høyskolen på Evenstad og kom i gang som et samarbeid mellom Høgskolen, Østerdal Fuglehundklubb og NJFF avd Hedmark.


I år er det 20 år siden oppstarten på felles rypetaksering på Kvikne. Her fra takseringa i 2017.

Kvikne var dermed et av de første områdene i landet hvor det ble satt i gang et organisert felles takseringsopplegg etter en fastsatt mal.

Tall fra Kviknetakseringene har, sammen med tall fra tilsvarende områder, vært en viktig bidragsyter til overvåking og forsking på rypebestandene i Norge. Men først og fremst har takseringene gjort grunneierne i stand til å forvalte sine områder forsvarlig.
Lang tids data om tetthet av ryper kan avsløre viktige trekk i utviklinga av en rypebestand. Rypetaksering er et viktig verktøy i så måte og kan blant annet si noe om kyllingproduksjon og deres overlevelse hvert enkelt år.
Disse dataene kan brukes aktivt i forvaltninga ved at en regulerer jakttrykket etter hva bestanden kan tåle det enkelte år.

Kalvtellinger

Årets kalvtellinger ble gjennomført av NINA i både Forollhogna og Knutshø den 10.7.

Flyruta fra tellinga i Forollhogna i 2019.

I Knutshø ble det ble til sammen funnet 1201 dyr, hvorav 324 var kalver og 792 simler/ungdyr. Kalvandelen ved årets telling blir da 40,9 noe som er noe bedre enn fjorårets 39,4, men allikevel lavere enn hva man kunne håpe på.

I Forollhogna ble det ble til sammen funnet 1569 dyr, hvorav 457 var kalver og 758 simler/ungdyr. Kalvandelen ved årets telling blir da 60,29. Med den vedtatt lave kvota og denne tilveksten kan vi dermed få ei betydelig bestandsøkning i Forollhogna.
Alle tall fra årets telling i Forollhogna og tilbake i tid finner du her.


I villreinområdene gjennomfører NINA hver sommer kalvetellinger fra helikopter for å få kunnskap om den årlige tilveksten i bestanden. Dette er viktige data i overvåkinga av villreinbestandene og for å kunne drive ei aktiv og fornuftig forvaltning. Les mer om bestandsovervåking på hjortevilt.no.

harepest

Som de fleste sikkert har fått med seg nå er det påvist harepest i Hedmark og Oppland.

Utmarksrådet har fått flere henvendelser om døde harer på Kvikne, så vi må gå ut fra at det også er harepest her.
Vær derfor forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering (eks. kosting) av muselort og avføring fra andre smågnagere. Smågnagere kan overføre harepest (tularemi).

Hvis du finner en død hare/mus, vær forsiktig med å flytte den. Harepest kan smitte via innånding av støv, kontakt med syke dyr og ved å drikke vatn med smitte.

Det er påvist harepest (tularemi) i Hedmark og Oppland i år.

Les mer på Tynset kommune og på Veterinærinstituttet sine sider.

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.


På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 14. august klokka 19.30Vårtelling av hjort

Årets vårtelling av hjort er nå gjennomført. Til sammen har vi drevet med dette i fire år på Kvikne (2016-2019).
Tellingene må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil). Vi trenger derfor flere år med data som vi kan sammenligne med sett- og felt- data fra jakta.

Det har vært gjennomført vårtelling av hjort på Kvikne i til sammen 4 år nå. Tellingene kan, sammen med sett-hjort data fra jakta, si noe om utviklinga i bestanden.

For 2016-19 får vi imidlertid tall på hvor mye hjort vi minimum har. Vi kan dessuten lese noe ut fra telledatoene med tanke på om vi har startet til riktig tidspunkt eller om det ser ut for å ha vært for seint eller tidlig.

Tall på hvor mange hjort som har vært talt de ulike årene på Kvikne. Gule ruter er de tellingene det har vært sett flest hjort. I 2016 var telleforholdene veldig gode.

Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2018 er toppen allerede på første telling (3. mai). Dette kommer nok av at det på grunn av mange dager med varmt vær ble brått og tidlig vår. I 2019 har vi talt flest hjort på 1 og 2 telling (29. april og 6 mai), forholdene dette året var ikke helt optimale med snøfall blant annet under andre tellinga. I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert.