Forfatter: Kristin (Side 4 av 35)

harepest

Som de fleste sikkert har fått med seg nå er det påvist harepest i Hedmark og Oppland.

Utmarksrådet har fått flere henvendelser om døde harer på Kvikne, så vi må gå ut fra at det også er harepest her.
Vær derfor forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering (eks. kosting) av muselort og avføring fra andre smågnagere. Smågnagere kan overføre harepest (tularemi).

Hvis du finner en død hare/mus, vær forsiktig med å flytte den. Harepest kan smitte via innånding av støv, kontakt med syke dyr og ved å drikke vatn med smitte.

Det er påvist harepest (tularemi) i Hedmark og Oppland i år.

Les mer på Tynset kommune og på Veterinærinstituttet sine sider.

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.


På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 14. august klokka 19.30Vårtelling av hjort

Årets vårtelling av hjort er nå gjennomført. Til sammen har vi drevet med dette i fire år på Kvikne (2016-2019).
Tellingene må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil). Vi trenger derfor flere år med data som vi kan sammenligne med sett- og felt- data fra jakta.

Det har vært gjennomført vårtelling av hjort på Kvikne i til sammen 4 år nå. Tellingene kan, sammen med sett-hjort data fra jakta, si noe om utviklinga i bestanden.

For 2016-19 får vi imidlertid tall på hvor mye hjort vi minimum har. Vi kan dessuten lese noe ut fra telledatoene med tanke på om vi har startet til riktig tidspunkt eller om det ser ut for å ha vært for seint eller tidlig.

Tall på hvor mange hjort som har vært talt de ulike årene på Kvikne. Gule ruter er de tellingene det har vært sett flest hjort. I 2016 var telleforholdene veldig gode.

Telledataene for 2016 og 2017 viser begge en topp på tredje telling, men det er ei ukes forskjell i dato for tellingene (15 mai i 2016 og 21 mai i 2017). I 2018 er toppen allerede på første telling (3. mai). Dette kommer nok av at det på grunn av mange dager med varmt vær ble brått og tidlig vår. I 2019 har vi talt flest hjort på 1 og 2 telling (29. april og 6 mai), forholdene dette året var ikke helt optimale med snøfall blant annet under andre tellinga. I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert.

pålegg om testing av villrein

Miljødirektorat pålegger jegere som feller hjortevilt å teste felte hjortevilt for skrantesjuke i henhold til et vedtak gjengitt i et skriv fra direktoratet (last ned skrivet under).

Alle jegere må sende prøver til Veterinærinstituttet og registrere felte dyr og skrantesjukeprøven i Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no eller på mobilapp).

Kvikne utmarksråd og mattilsynet arrangerte en demonstrasjonskveld i 2018 hvor det ble tatt både lymfe- og hjerneprøver.

Det skal tas prøver av villrein i forbindelse med jakt i alle villreinområdene i Norge i 2019. I alle villreinområdene skal alle felte villrein som er 1 år eller eldre (ikke årskalv) testes for skrantesjuke.

Hjorteviltportalen finnes oppdatert informasjon om hva som skal samles inn i hvilke områder, informasjonsbrosjyre til jegere, med mer.

oppgang i antall felte rev

Frist for innlevering av labber med mer for skuddpremieordninga for jaktåret 2018-2019 er nå gått ut og statistikken er klar. Antall innleverte revelabber har gått jevnt opp fra 2017, men er fortsatt et stykke unna «toppåret» 2016.

Av kråkefugler er det også felt en del, mens innleveringa av mårdyr er relativt stabil. Statistikk for årene 2011-2019 finner du under.

Statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2019.

Statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2019.

fagdager om villrein

Villreinrådet i Norge arrangerer sine årlige fagdager på Dombås i år
fra 6. – 7. juni (lunsj til lunsj).
Samlingen avholdes på Dombås hotell og er åpen for alle.


Villreinrådet i Norge inviterer til fagdager på Dombås 6.-7. juni.

Tema for årets samling blir blant annet nasjonal ramme for vindkraft, CWD (skrantesykebekjempelse) og gammel villreinfangst. På ettermiddagen den 6. juni drar deltakerne med buss til massefangstanlegget på «Verket» for å høre om villreinfangst i tidligere tider her i området .

Påmelding til Christian Hillmann (e-post, evt. telefon); 90152571,
christian.hillmann76@gmail.com . Påmeldingsfrist er 16. mai. Oppgi navn, nummer og e-postadresse ved påmelding.

etterlyser beverhunner

Når på våren fødes de siste beverungene? Hvor mye varierer fødselstidspunktet til bever i ulike deler av landet?

Dette er spørsmål som ingen vet svaret på. Over en 20 års periode har det Norske Beverprosjektet aldri fanget drektige beverhunner i perioden 26. mai til 9. juni. Vekten på unger og fostre har imidlertid vist at det sannsynlige fødselstidspunktet er en gang i perioden 1-24 mai, altså kun en dag etter av den ordinære vårjakta er avsluttet. Denne forskningen er hittil kun utført i Telemark, og man vet fortsatt ikke hvor mye fødselstidspunktet varierer i andre deler av landet.

Beveren lager seg hytter eller huler hvor den holder til store deler av året. Her fødes også ungene.

Det Norske Beverprosjektet gjennomfører derfor nå et prosjekt hvor de vil forsøke å fastsette fødselstidspunktet for bever på ulike steder i Norge. Det Norske Beverprosjektet ber jegere om å levere inn skutte beverhunner for å kartlegge fødselstidspunktet i hele Norge.

Har du skutt en drektig bever under årets jakt og vil bidra til forskningen kan du kontakte lederen for det norske beverprosjektet, Frank Rosell: Frank.Rosell@usn.no eller Christian.A.Robstad@usn.no, mobil +4797660854. ​

Nå telles hjorten

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. Vi har hatt tilsvarende tellinger i 2016-18 og målet er å få tall som  sammen med «sett-hjort»- registreringer i jakta kan brukes som grunnlag for å si noe om bestandsutviklingen.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver mandag, 5 ganger fra og med i dag. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2019 (foreløpige datoer; siste telledato bestemmes etter vårens utvikling, det kan derfor komme endringer):

 • 29. april
 • 6. mai
 • 13. mai
 • 20. mai
 • 27. mai- hvis behov
Tellingene må ses som en trend over tid (går bestanden opp eller ned eller er den stabil). Vi trenger derfor flere år med data som vi kan sammenligne med sett- og felt- data fra jakta. For 2016, 2017 og 2018 får vi kun tall på hvor mye hjort vi minimum har. I 2017 var det mye skodde og dårlig vær, noe som gjør disse tellingene mer usikre enn tellingene i 2016. Det ble også lagt til ei ekstra telling i 2017 ettersom våren var seinere da enn i 2016. I 2018 var det veldig tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene underrepresentert.

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2019

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen

Husk båndtvangen

Det kan være fristende å la hunden springe løs når man er i fjellet i påska, men fra 1. april er det båndtvang for alle hunder.

Båndtvang betyr at hunder må holdes inngjerdet, innestengt eller i bånd fra 1. april til 20. august. Det er for å hindre at hunder skader andre dyr, både tamme og ville.
Av hensyn til beitedyr er det utvidet båndtvang til og med beiteslutt 15. oktober innen hele Tynset kommune.

Har du hund så må den holdes inngjerdet , innestengt eller i bånd i tiden 1.april til og med 15. oktober innen Tynset kommune.

Reglene om båndtvang er fastsatt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

Det vil kunne bli gjennomført kontroller av om båndtvangen overholdes på Kvikne og brudd på hundeloven anmeldes normalt til politiet.

Fisketur i hogna

Morten Borgenvik Stensaker har igjen tatt turen til Forollhogna på fisketur. Han har skrevet en fin artikkel som nå er publisert i Alt om fiske. Vi har vært heldige å fått lov til å publisere artikkelen her.

Hele artikkelen i PDF- format finner du lengre ned.

Topp stemning ved Litj-hiåsjøbua. Foto: Morten B. Stensaker

Artikkelen er hentet fra Alt om fiske.


« Eldre innlegg Nyere innlegg »