Bever

Kvikne er av Tynset kommune tildelt kvotefri beverjakt for jaktsesongen 1.10.16 til og med 15.5.17.

Ved kvotefri tildeling er det rettighetshaverne som får bestemme hvor mange dyr som skal skytes.

Jakttid:

1. okt- 15. mai.

Tynset kommunestyre har vedtatt at jakttida for bever utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai innen kommunens grenser. Dette er fastsatt i egen lokal forskrift.

Vedtaket gjelder for årene 2017 til og med 2022.

Beverjakt på Kvikne

Ønsker du å jakte bever på Kvikne? Ta i tilfelle kontakt med Kjetil Moen ( 920 21 162) som selger kort på vegne av Kvikneskogen grunneierlag.

Nyttig om beverjakt: Bever – Jakt fangst og bruk av bever

DSC_0827Felling:

I jaktåret 2015/2016 ble det felt 3 dyr (alle  ved Tunna)

I jaktåret 2014/2015 ble det felt 1 dyr (Orkla)

I jaktåret 2013/2014 ble det felt 4 dyr.

I jaktåret 2012/2013 ble det felt 0 dyr.

I jaktåret 2011/2012 ble det felt 8 dyr.

Felt bever skal meldes inn til Kvikne Utmarksråd senest innen 5 dager etter jaktslutt.

Bestand:

Høsten 2013 gjennomførte Kvikne Utmarksråd en registrering av bever langs Orkla og Tunna med større sidevassdrag, på Kvikne. Tiltaket ble delvis finansiert av Tynset kommunes viltfond og delvis av egne midler.

Målet med registreringen var å få et estimat på hvor mange bevere som finnes i Orkla og Tunna, innen området til medlemmene av Kvikne Utmarksråd.

Rapport for beverregistrering 2013

Vedlegg 1

Vedlegg 2