Villrein

På Kvikne har vi grunneiere med jaktrett både i Knutshø villreinområde (Tynset og Rennebu jaktfelt/ToR) og i Forollhogna villreinområde (Kvikne Østfjell jaktområde/FO1). Kvikne Utmarksråd har ansvar for tildeling av kvoter for grunneierlag i begge disse områdene, men administrerer ikke salg av jaktkort for grunneierne.

Knutshø villreinområde

Grenser mot Snøhettaområdet i vest, Rondane i sør og Forollhogna i nordøst.

Målsetning om 1500 dyr i vinterstammen.

Kontaktinfo og mer info om Knutshø villreinområde og Tynset og Rennebu jaktfelt/ToR finner du her.

Forollhogna villreinområde

Grenser mot Knutshø villreinområde i sørvest,  Gauldalen i nord- nordvest og Østerdalen i øst- sørøst.

Målsetning om 2000 dyr i vinterstammen.

 Kontaktinfo og annen info om Forollhogna villreinområde og Kvikne Østfjell villreinvald/FO1 finner du her.

Annet interessant om villreinen i Norge:

villrein.no

Villreinfangsten