Beitebruk og tilsyn

Det er frodige beiter både i Kvikne øst- og vestfjell
Det er frodige beiter både i Kvikne øst- og vestfjell

Kvikne utmarksråd (KUR) fører årlig tilsyn med beitedyr gjennom avtaler med Kvikne østfjell beitelag, Kvikne vestfjell beitelag og Innset vest beitelag.

På Kvikne slippes hver sommer ca. 8- 9 000 sau og lam på utmarksbeite. Dette fordeler seg noenlunde likt på vestsiden og østsiden av Kviknedalsføret. Kvikne østfjell beitelag slipper i tillegg til småfeet ca. 250 storfe på utmarksbeite. Innset vest beitelag slipper årlig om lag 2 500 sau og lam på utmarksbeite.

Flere tall for sluppet og tapt sau/lam på utmarksbeite finner du i årsmelding fra Kvikne utmarksråd samt på kilden.no.

De ansatte i KUR og beitelagsmedlemmer fører tilsynsrundene sine i beiterapporten på kvikne.no.

Styreledere i beitelagene er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer tlf. 90555765

Sau ved saltautomat ved Svartsjølikletten høsten 2013. Foto: Esten S Skullerud
Sau ved saltautomat ved Svartsjølikletten høsten 2013. Foto: Esten S Skullerud

Kvikne Vestfjell beitelag: Marit Mjøen, tlf: 92465861

Innset Vest beitelag: Sveinung Eithun, tlf. 96016510, epost: Sveinung.eithun@gmail.com

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene så ta kontakt med eier, beitelagsleder eller fjelloppsynene i KUR. Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket! Hvis du ikke kan se det, merk deg farger på øremerkene.

Faglitteratur om beitebruk i Kvikneområdet:

Rekdal, Y 2015. Fôr i Forollhogna

NINA 2015 Utredning jerv og bjørn i region 6