Kulturminner

Kulturminner i Forollhogna

Fangstgrop innen Forollhogna nasjonalpark.
Fangstgrop innen Forollhogna nasjonalpark.

Forollhogna nasjonalpark inneholder et bredt spekter av kulturminner som vitner om at området har vært utnyttet av mennesker gjennom tusener av år.

Da tamreindrift i Forollhogna ble forbudt i 1901 forlot samene dette området. Før dette utnyttet samene reinsdyret på tradisjonelt vis i flere tusen år. Det finnes i dag en rekke spor etter disse reinsnomadene, men på grunn av deres bruk av naturlige materialer til hus, klær og redskaper er nå disse sporene godt gjemt.

Kilde: Frøstrup J. C. & Vigerstøl N. P. Forollhogna. Natur- kultur- historie. Friluftsforlaget (2006)

Et samisk kulturminne eldre enn 100 år er automatisk fredet.

Linker:

Mere informasjon om kulturminner i Forollhogna finnes på nettsiden til Forollhogna Nasjonalpark.

Mer om samiske kulturminner i Forollhogna: Registrering av samiske kulturminner i Forollhogna

Kulturminner i Knutshø

Ålbusetra

De eldste spor etter mennesker i Dovrefjell og Knutshø ble funnet ved Ålbusetra i Oppdal i 1948. 200 år etter at isen var smeltet! området var steinalderens jegere på jakt etter villrein.

Like i nærheten av Ålbusetra finnes mange dyregroper, noe som levner liten tvil om hva steinaldermenneskene gjorde her i fjellet.

 Innerdalen

Innerdalen, en dal i Kvikne, ble lagt under vatn 1. november 1981 til fordel for strømproduksjon. Med dalen gikk både verdifull natur og mange tusen år gammel kulturhistorie tapt. Før dalen ble demmet ned ble det gjort grundige areologiske undersøkelser av dalen som viste seg å være svært interessant i arkeologisk sammenheng.

Les mer om Innerdalen i: Kulturhistoriske undersøkelser i Innerdalen, Kvikne, Hedmark 1987

Filmen «Prognose Innerdalen» er en norsk dokumentarfilm fra 1981. Filmen handler om motstanden mot vannkraftutbygginga som la dalen under vatn.

Du kan også besøke Kvikne Nasjonalparksenter ved Vollan gård for å finne ut mer om kulturminnene i Kvikneområdet.