Forvaltning og forskning

Kalvetellinger

Kalvetellingene gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Kalvetellinger i fostringsflokkene om sommeren gir grunnlag for å anslå tilveksten.

Oversikt over resultatene fra kalvetellingene

 

Minimumstellinger

Minimumstellinger gjennomføres på vinteren for å få et tall på bestandsstørrelsen.

Oversikt over resultatene fra minimumstellingene

 

Strukturtellinger

Strukturtellinger er et bidrag til forvaltningen av villreinbestandene og utføres i alle villreinområder for å få et bilde av alders- og kjønnssammensetningen i villreinbestandene etter jakta. Da telles det opp antall kalver, simler og bukker fordelt på 1 ½-åringer, 2 ½ -åringer og 3 ½- åringer og eldre i flokkene.

Oversikt over resultatene fra strukturtellingene

 

Stein Raae og Roy Andersen teller rein i Setertangen/Storbekkhaugan. Foto: Kristin L Austvik
Stein Raae og Roy Andersen teller rein i Setertangen/Storbekkhaugan. Foto: Kristin L Austvik

 

 

Rapporter og lignende fra Forollhogna villreinområde:

NINA rapport «Villreinen i Forollhogna»

DN Faktaark «Hognareinen- et flaggskip i forvaltningen av villrein