IMG_1069 - Kopi

Vollan gård

Daglig leder/Fjelloppsyn
Øyvind Lønnebotn
Tlf: 99274943
Epost: kur@kvikne.no
Kontorsted: Vollan gård

Fjelloppsyn
Ingebrigt Storli
Tlf: 97706936
Kontorsted: Storlia

Klekkeriet
Hovedansvar Klekkeriet:
Liv Elisabeth Svergja
Tlf: 97121319
Arbeidssted: Klekkeriet Svergja