Hjorte/rådyrforing

Rådyr ved foringsstasjonen.
Rådyr ved foringsstasjonen.

Kvikne Utmarksråd etablerte i 2004 en foringsstasjon ved Vollan for hjortevilt som har vært i bruk helt siden da. På det meste har det gått over 80 kg valset havre og kornavrens per uke og det ble sett opptil 12 rådyr samtidig på fôringsplassen. Dyrene fôres i tillegg med rundballer samt brød og grønnsaker.

I 2014 startet ivrige grunneiere opp med fôring av rådyr og hjort i «Nerbygda», dette i regi av Kvikne Utmarksråd. Den nye fôringsstasjonen blir mye brukt av rådyr og hjort.

Foringsstasjonene er viktige tiltak for å hindre påkjørsler av hjortevilt langs Rv3 på Kvikne. Ved å fôre dyrene holdes de i egnede biotoper, i god avstand fra riksvegen. Etter at fôringsstasjonen i Nerbygda ble etablert ble det slutt på de hardtråkkede rådyr- og hjortstiene som tidligere krysset vegen her.

Fra sesongen 2016/17 støtter Statens vegvesen fôringa økonomisk.

Les mer om tiltak for å begrense hjorteviltpåkjørsler

Se film av fôringsstasjonen på Vollan i bruk:

Cdy00094

Se bilder fra fôringsstasjonen på Vollan:

Se bilder fra fôringsstasjonen i Nerbygda: