Jakt og forvaltning

Kvikne Utmarksråd organiserer nær all vilt- og fiskeforvaltning på Kvikne. Elg, hjort og rådyr tildeles de ulike jaktfelt fra daglig leder ved utmarksrådet som også er valdansvarlig representant (jf § 10 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever).

På Kvikne kan man få kjøpt elg-, hjort-, rådyr-, rein- og småviltkort. Ta kontakt med de enkelte Grunneierlag eller utmarksrådet dersom du ønsker tilgang på jakt på Kvikne.

 Nyttig informasjon om jakt og fangst i Norge