Felte hjort 2020

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Ungbukk - 5 (2 Kvikne vest, 2 Kvikneskogen, 1 Ulvmoen)
Ung hind - 0
Kalv - 2 (1 Nappsjølia, 1 Vollan)
Hunn: 1 (1 Nappsjølia, )
Hann: 1 (, 1 Vollan)
Voksen bukk 4 3 (1 Kvikne nord, 2 Kvikne vest) 1
Voksen hind 4 1 (1 Nappsjølia) 3
Totalt 20 11 9
 

Hjortkvote: 20 (tyve) frie dyr. Max 4 voksne hanndyr og 4 voksne hunndyr kan felles (til sammen voksne 8 dyr).

Her legger jegere inn felte hjort fortløpende for at de som skal ut på jakt til enhver tid kan holde seg oppdatert på gjenværende kvote. I tillegg må jegere føre sett- hjort og slaktevektskjema. Jaktlag kan levere sett- og skuttdata på hjorteviltregisteret.no.