Felte hjort 2023

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Ungbukk - 5 (3 Kvikne nord, 1 Kvikne vest, 1 Vollan)
Ung hind - 2 (1 Ulvmoen, 1 Vollan)
Kalv - 1 (1 Vollan)
Hunn: 1 (1 Vollan)
Hann: 0 ()
Voksen bukk 3 1 (1 Ulvmoen) 2
Voksen hind 4 4 (2 Kvikne nord, 1 Vollan, 1 Ya/Gryta) 0
Totalt 20 13 7
 

Hjortkvote: 20 (tyve) frie dyr. Max 3 voksne bukker (9 takker eller mer)  og 4 voksne hunndyr kan felles.

Videre satt ei maksgrense på:

  • totalt 8 bukker eldre enn kalv
  • totalt 8 hinder eldre enn kalv
  • totalt 4 kalver

Her legger jegere inn felte hjort fortløpende for at de som skal ut på jakt til enhver tid kan holde seg oppdatert på gjenværende kvote. Husk at du må ha jegerkontrakt før jakta tar til. I tillegg må jegere føre sett- hjort og slaktevektskjema. Jaktlag kan levere sett- og skuttdata på hjorteviltregisteret.no.