Felte hjort 2021

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Ungbukk - 3 (2 Kvikne nord, 1 Nedre Dølvad)
Ung hind - 0
Kalv - 1 (1 Vollan)
Hunn: 1 (1 Vollan)
Hann: 0 ()
Voksen bukk 4 3 (2 Ulvmoen, 1 Vollan) 1
Voksen hind 4 1 (1 Ulvmoen) 3
Totalt 20 8 12
 

Hjortkvote: 20 (tyve) frie dyr. Max 4 voksne hanndyr og 4 voksne hunndyr kan felles (til sammen voksne 8 dyr).

Her legger jegere inn felte hjort fortløpende for at de som skal ut på jakt til enhver tid kan holde seg oppdatert på gjenværende kvote. I tillegg må jegere føre sett- hjort og slaktevektskjema. Jaktlag kan levere sett- og skuttdata på hjorteviltregisteret.no.