Felte hjort 2018

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Ungbukk - 3 (1 Kvikne vest, 1 Ulvmoen, 1 Ya/Gryta)
Ung hind - 0
Kalv - 2 (1 Kvikne vest, 1 Ulvmoen)
Hunn: 1 (1 Kvikne vest, )
Hann: 1 (, 1 Ulvmoen)
Voksen bukk 4 4 (1 Kvikne vest, 2 Ulvmoen, 1 Vollan) 0
Voksen hind 4 3 (1 Kvikne vest, 2 Ulvmoen) 1
Totalt 20 12 8
 

Hjortkvote: 20 (tyve) frie dyr. Max 4 voksne hanndyr (>1,5år/6 takker) og 4 voksne hunndyr kan felles (til sammen voksne 8 dyr).

Her legger jegere inn felte hjort fortløpende for at de som skal ut på jakt til enhver tid kan holde seg oppdatert på gjenværende kvote. I tillegg må jegere føre sett- hjort og slaktevektskjema. Jaktlag kan levere sett- og skuttdata på www.settogskutt.no.