Registrer felling

Fornavn:

Etternavn:

Telefonnummer:

Sone:

Dyr:

Alle feltene må fylles ut.

Her legger jegere inn felte hjort fortløpende for at de som skal ut på jakt til enhver tid kan holde seg oppdatert på gjenværende kvote. I tillegg må jegere føre sett- hjort og slaktevektskjema. Jaktlag kan levere sett- og skuttdata på www.settogskutt.no.