NINA tar diverse prøver av en bukk felt på TOR i 2019.

Fellingsresultater

Fellingsstat KHØ 2019

Fellingsstat, KHØ 2018

Fellingsstat KHØ 2017

Fellingsstat KHØ 2016

Fellingsstat KHØ 2015

Fellingsstat KHØ 2014

Fellingsstat KHØ 2013

Fellingsstat KHØ 2012

Fellingsstat KHØ 2011