Styret

Styreleder:

Stein Grue
Rute 568, 2512 Kvikne
Tlf: 90920299
E-post: stein.grue@tynset.kommune.no

Styremedlemmer:

Ansvarsområde: Villrein
Geir Atle Bobakk
Rute 603, 2500 Tynset
Tlf: 90689111
E-post: gebobakk@bbnett.no

Ansvarsområde: Elg, hjort og rådyr
Pål Kristian Storinset
Storliveien 17
2512 Kvikne
Tlf: 90198855
E-post: p-k-s@hotmail.com

Ansvarsområde: Fisk
Sveinung Eithun
Innset, 7398 Rennebu
Tlf: 96016510
E-post: sveinung.eithun@gmail.com

Ansvarsområde: Småvilt
Kåre Kristen Totlund
Oppheim
Plasseterveien 204
2512 Kvikne
Tlf: 95755995
E-post: kare.totlund@hotmail.com

Varamedlemmer:

1. vara: Audun Kregnes

2. vara: Magne Thorleiv Rønning