Siste innlegg

Nye priser for «Kviknekortet»

Etter mange år med uendrete fiskekortpriser, er prisene for «Kviknekortet» nå justert. «Ukekort» er også lagt til som egen kategori. De nye kortprisene er: ≋…

Les mer... Nye priser for «Kviknekortet»

Gratis sesongkort 2024

Kvikne Utmarksråd har i en årrekke trukket ut to vinnere blant fiskekortkjøpere som leverte fangstrapport foregående sesong. De heldige vinnerne premieres med hvert sitt sesongkort…

Les mer... Gratis sesongkort 2024

Innlevering av smårovvilt

Jaktåret 2023/24 nærmer seg slutten og det er tid for registrering av labber/føtter fra felt smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne. For å registrere felt smårovvilt,…

Les mer... Innlevering av smårovvilt

Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

Fra og med i år er det bestemt at jegere skal rapportere alle felte rådyr og villsvin i Hjorteviltregisteret, og ikke via jakt- og fangstrapporten…

Les mer... Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

Rypetaksering 2023

  Fellestakseringen av rype på Kvikne Østfjell gjennomføres helgen 11. til 13. august. Områdene Kviknebrona, Innerdalen og Innset takseres i ukedagene før og etter denne…

Les mer... Rypetaksering 2023

Feltkontrollørkurs på Vollan

I samarbeid med Skogkurs arrangeres det kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt på Vollan den 23.09. klokken 09.00-17.00. For mer informasjon og påmelding, sjekk nettsiden til…

Les mer... Feltkontrollørkurs på Vollan

Felt smårovvilt 2022-2023

Fellingsresultatene for smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne er klar. Fellingene genererer en utbetaling på totalt kr 38 180.- i skuddpremier for jaktåret 2022-2023. Skuddpremieordningen ble…

Les mer... Felt smårovvilt 2022-2023

Tid for å levere inn felt smårovvilt

Jaktåret 2022/23 går mot slutten og det er tid for registrering av labber/føtter fra felt smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne. For å registrere felt smårovvilt,…

Les mer... Tid for å levere inn felt smårovvilt

Oppsyns- og fellingsrapport Knutshø

Den årlige oppsyns- og fellingsrapporten for Knutshø vilreinområde er klar. Rapporten inneholder også oppdaterte resultater fra høstens strukturtelling. Du finner rapporten her

Les mer... Oppsyns- og fellingsrapport Knutshø

Harepest på Kvikne

Det ble påvist harepest (tularemi) Røros i forrige uke. Det er den siste tiden også funnet døde harer på Kvikne, så vi må gå ut…

Les mer... Harepest på Kvikne