Siste innlegg

Settefisk fra Svergja klekkeri

Årets settefisk er klar for utsetting Ørret-yngelen som er produsert på Svergja klekkeri gjennom vinteren er nå klar for utsetting. Yngelen som ses på filmen…

Les mer... Settefisk fra Svergja klekkeri

Nye priser for «Kviknekortet»

Etter mange år med uendrete fiskekortpriser, er prisene for «Kviknekortet» nå justert. «Ukekort» er også lagt til som egen kategori. De nye kortprisene er: ≋…

Les mer... Nye priser for «Kviknekortet»

Gratis sesongkort 2024

Kvikne Utmarksråd har i en årrekke trukket ut to vinnere blant fiskekortkjøpere som leverte fangstrapport foregående sesong. De heldige vinnerne premieres med hvert sitt sesongkort…

Les mer... Gratis sesongkort 2024

Innlevering av smårovvilt

Jaktåret 2023/24 nærmer seg slutten og det er tid for registrering av labber/føtter fra felt smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne. For å registrere felt smårovvilt,…

Les mer... Innlevering av smårovvilt

Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

Fra og med i år er det bestemt at jegere skal rapportere alle felte rådyr og villsvin i Hjorteviltregisteret, og ikke via jakt- og fangstrapporten…

Les mer... Skutte rådyr skal kun rapporteres i Hjorteviltregisteret

Rypetaksering 2023

  Fellestakseringen av rype på Kvikne Østfjell gjennomføres helgen 11. til 13. august. Områdene Kviknebrona, Innerdalen og Innset takseres i ukedagene før og etter denne…

Les mer... Rypetaksering 2023

Feltkontrollørkurs på Vollan

I samarbeid med Skogkurs arrangeres det kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt på Vollan den 23.09. klokken 09.00-17.00. For mer informasjon og påmelding, sjekk nettsiden til…

Les mer... Feltkontrollørkurs på Vollan

Felt smårovvilt 2022-2023

Fellingsresultatene for smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne er klar. Fellingene genererer en utbetaling på totalt kr 38 180.- i skuddpremier for jaktåret 2022-2023. Skuddpremieordningen ble…

Les mer... Felt smårovvilt 2022-2023

Tid for å levere inn felt smårovvilt

Jaktåret 2022/23 går mot slutten og det er tid for registrering av labber/føtter fra felt smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne. For å registrere felt smårovvilt,…

Les mer... Tid for å levere inn felt smårovvilt

Oppsyns- og fellingsrapport Knutshø

Den årlige oppsyns- og fellingsrapporten for Knutshø vilreinområde er klar. Rapporten inneholder også oppdaterte resultater fra høstens strukturtelling. Du finner rapporten her

Les mer... Oppsyns- og fellingsrapport Knutshø