Felt smårovvilt 2022-2023

Fellingsresultatene for smårovvilt innen skuddpremieordningen for Kvikne er klar. Fellingene genererer en utbetaling på totalt kr 38 180.- i skuddpremier for jaktåret 2022-2023.

Skuddpremieordningen ble innført 2010-2011 for store deler av medlemsområdet til Kvikne utmarksråd. Under kan du se en figur og tabell som viser oversikt over fellinger innen skuddpremieordningen fra oppstarts-jaktåret 2010-2011 til og med jaktåret 2022-2023.