Forvaltning

Kvikne utmarksråd driver et eget settefiskanlegg hvor det produseres en-somrig yngel for lokalt utsett.
Kvikne utmarksråd driver et eget settefiskanlegg hvor det produseres en-somrig yngel for lokalt utsett.

Kvikne utmarksråd administrerer fiskekortsalget på vegne av sammenslutningen «Kvikne fiskeforening» og har sekretærtjenesten for denne foreninga. I tillegg utfører Kvikne utmarksråd tilsyn langs vatn og elver og gir forvaltningsmessige råd til grunneierne.

Kvikne Utmarksråd utfører dessuten stamfiske hver høst og driver et eget settefiskanlegg (mer om dette i egen fane).

I 2013 utførte Kvikne utmarksråd et prosjekt med sikte på å gjøre Kvikne til en bedre og mer synlig fiskedestinasjon. Rapport fra prosjektet: Fisketurismeutvikling på Kvikne