Rådyr

Skal du jakte rådyr på Kvikne? Husk å innhente grunneiers tillatelse, jegerkontrakt og underskrevet avtale om godkjent ettersøkshund.

Det er kvotefritak for rådyr i bestandsplanperioden 2018-2021, men alle fellinger skal meldes til oppsynet slik som på elg og hjort.

Alle felte rådyr skal registreres på nett av jeger selv så snart som man har mulighet for det. Dette gjør du på denne siden.

Rådyr kan felles fortløpende, når jeger har grunneiers tillatelse og har  avtale om godkjent ettersøkshund.

Ved jakt på hornbærende bukk fra 10. august til 24. september (særskilt bukkejaktperiode) er det kun tillatt med kulevåpen (rifle/mauser). Godkjent skyteprøve for storvilt må være i orden.

Det oppfordres sterkt til ikke å skyte voksen geit fra rådyrkillinger.

Det er i bestandsplanen bestemt at vi skal øke rådyrstammen på Kvikne, så vi vil be alle jegere tenke forvaltning da de utøver jakta.

Les også om Kvikne Utmarksråds hjorte- og rådyrforing ved Vollan gård.

Les mer om forvaltning av rådyrstammen på Kvikne i Bestandsplan elg, hjort og rådyr 2018-2021.