Medlemslag

Bjørgan/Ween/Frengstad utmarkslag
Botnan/Berg/Botnan
Burufjellet
Eidsfjellet Sameie
Falningsjølia
Flatfjellet Sameie
Grytdalsetra
Grøntjønnan Sameie
Innerdalen Sameie
Innerdalsfeltet
Innset utmarkslag
Kvikne fjellstyre
Kviknebrona fjellsameie
Kvikneskogen Grunneierlag BA
Kvikneskogen Vest
Magnillkroken/Fjellenglia Jaktfelt
Nappsjølia Sameie
Nedre Dølvad
Nordskogen grunneierlag
Nåvfeltet
Odden/Prestlien Grunneierlag
Vollan Utmarkslag
Storliseter Jaktfelt
Svartsjølia grunneierlag
Svergja/Ya/Russu grunneierlag
Svergjesjølia Sameie
Ulvmoen grunneierlag
Ya/Gryta utmarkslag
Y-tjønnan
Øvre Dølvad