Forollhogna villreinområde (Fo1)

Kart over området:

Forollhogna kan friste med flott natur og gode fellingsstatistikker.
Forollhogna kan friste med flott natur og rein.

Jaktkart over området finner du her:

Kart jaktfeltgrenser FO 1 

OBS: med fellingstillatelse for villrein utskrevet på jaktfelt 3 til og med 15, samt Kvikne Østre Statsallmenning (Kvikne Fjellstyre) eller Y- tjønnan (Tynset kommune) kan du jakte innen alle de her oppramsede jaktfelt. Mer om dette i jegerkontrakten.

 

Det er parkeringsforbud langs Plassetervegen for strekninga Russubrua til Storbekken (bortsett fra ved de tilrettelagte P- plassene ved gamma/Svartsjøen og ved Storbekken).
Det er innført jaktforbud for området mellom Plassetervegen og elva Ya langs strekninga Russubrua og helt inn til grensa mot Grøntjønnan- eiendommen.

Du finner også oppdatert informasjon om villreinområdet på www.hognareinen.no

For rettighetshavere og jegere:

Er du grunneier/rettighetshaver?  I jegerkontrakten til FO1 finner du de til enhver tid gjeldende overgangsavtaler for området.

Fellingsresultater

Fellingsresultat Forollhogna 2021

Fellingsresultat Forollhogna 2020

Fellingsresultat Forollhogna 2019

Fellingsresultat Forollhogna 2018

Last ned fellingsresultat for FO1 2017

Last ned fellingsresultat for FO1 2016

Last ned fellingsresultat for FO1 2015

Last ned fellingsresultat for FO1 2014

Last ned fellingsresultat for FO1 2013

Last ned fellingsresultat for FO1 2012

Last ned fellingsresultat for FO1 2011

Fellingsresultater for hele Forollhogna samlet finner du i oppsynsrapportene for hvert enkelt år. Disse ligger ute på www.hognareinen.no