Overgangsavtaler 2021

Fellesjakt for jaktfeltene i FO-1

Fellesjakt på alle villreinkategorier i hele jakttiden (jf. § 1) innad i FO-1. Gjelder hele FO-1 unntatt Grøntjønnan Sameie.

For jakta 2021 er det inngått følgende avtaler om overgang mellom FO1 og andre felt:

Generelle bestemmelser for overgang til terreng utenfor FO1

Gjensidige avtaler

Det er inngått avtale om gjensidig overgang for jegere med kontrollkort utstedt på Fo1 (Kvikne østfjell jaktområde) og jegere med kontrollkort utstedt på Fo11a/Fo11b (Dalsbygda/Såttåhaugen/Dalbusjøen), mellom Fo1 og Fo3 og 4, Fo4B, Fo5, Fo5C og Fo7B (Budal Statsallmenning, Endal- Svardal, Tågå jaktfelt, Krigsvoll- Bakken og P.A.Bakken (Budal Jaktfelt)), samt mellom Fo1 og Fo2 (Soknedal Statsallmenning).

Overgang gjelder kontrollkort for alle kategorier dyr, og for hele FO-1 unntatt Grøntjønnan Sameie.

Det stilles krav om inngang fra eget terreng (der kontrollkortet er utstedt. Jeger med kort utstedt innen Fo1 kan gå over fra hvilket som helst av terrengene innen Fo1).

For henting av jeger og eventuelt slakt tillates bruk av bil inn til overgangs-terrenget.

Overgangene gjelder alle dager (man-søn) fra og med 20.8 til og med 20.9.

Enveis avtaler

Det er inngått avtale mellom FO1 og Vingelen om overgang med antallbegrensing. Dagene 23.8, 24.8, 25.8, 26.8,  30.8, 31.8, 1.9, 2.9,  6.9, 7.9, 8.9, 9.9 kan inntil 3 jegere (per dag) kjøre til Vingelen på overgang. Påmelding på overgang gjøres på www.kvikneutmarksrad.no ved å følge fanene: «Jakt og forvaltning» – «Villrein» – «Forollhogna villreinområde» – «Overgangsavtaler 2021»-«Påmelding overgang Vingelen». Det er førstemann til mølla og påmelding åpner kl 16.00 dagen før aktuell overgangsdag.

Generelt for alle avtaler om overgang

Jaktområdets bestemmelser angående antall treningsskudd, bilkjøring/-parkering og grenser gjelder ved overgang (se punktene under). Kontrollveiing av felte dyr skal tilstrebes utført på veiestasjon der dyret er felt, i den grad det er mulig. Retten til lagsjakt opphører ved overgang.

Bestemmelser for jegere fra FO1 ved overgang til Dalsbygda

Veiing

Alle felte dyr skal veies. Veiing hos Edvard Ryen i tidsrommet 15.00 til midnatt hver dag i jakta (garden ved bommen til Vangrøftdalen). Veiinga er gratis for jegerne (Dalsbygda Jaktlag betaler). Kjeve og jaktkort leveres til kortutsteder (FO1).

Treningsskudd

Statens krav til oppskyting og treningsskudd gjelder for 2021.

Kjøring og kjørerestriksjoner

Når dyr felles i Dalsbygda, kan jeger tilkalle skyss hjemmefra. Bompenger må betales

Bestemmelser for jegere fra FO1 ved overgang til Budal Jaktområde

Veiing

Veiing kan gjøres hos Jens Olav Hov, Endalen, tlf. 915 10 487. Kjeve og jaktkort leveres til kortutsteder (Fo1).

Treningsskudd

Statens krav til oppskyting og treningsskudd gjelder for 2021.

Kjøring og kjørerestriksjoner

Når dyr felles innen Budal Jaktområde, kan jeger tilkalle skyss hjemmefra. Bompenger må betales.

Bestemmelser for jegere fra FO1 ved overgang til Soknedal statsallmenning

Veiing

Veiing kan gjøres hos Olav Edvin Heggvold, Hauka, tlf. 922 67 426, eller Trygve Stensås, Sørbygda. tlf: 97517626. Kjeve og jaktkort leveres til kortutsteder (Fo1).

Treningsskudd

Statens krav til oppskyting og treningsskudd gjelder for 2021.

Kjøring og kjørerestriksjoner

Når dyr felles innen Soknedal Statsallmenning, kan jeger tilkalle skyss hjemmefra. Bompenger må betales.

Bestemmelser for jegere fra FO1 ved overgang til Vingelen

Veiing

Hos Åge Magnar Nytrøen, Løkkengjelen 12, 2542 Vingelen. Telefon: 41656938.  I tidsrommet 16-22 hver dag.

Treningsskudd

Statens krav til oppskyting og treningsskudd gjelder for 2021.

Kjøring og kjørerestriksjoner

Det kan bli innført parkeringsrestriksjoner i løpet av jakta. Jegerne må i tilfelle innrette seg etter skilting der det er aktuelt.