Overgangsavtaler 2023

Generelle bestemmelser for overgang til terreng utenfor FO1

Gjensidige avtaler

Det er inngått avtale om gjensidig overgang for jegere med kontrollkort utstedt på Fo1 (Kvikne østfjell jaktområde) og jegere med kontrollkort utstedt på Fo11a/Fo11b (Dalsbygda/Såttåhaugen/Dalbusjøen), mellom Fo1 og Fo3 og 4, Fo4B, Fo5, Fo5C og Fo7B (Budal Statsallmenning, Endal- Svardal, Tågå jaktfelt, Krigsvoll- Bakken og P.A.Bakken (Budal Jaktfelt)), samt mellom Fo1 og Fo2 (Soknedal Statsallmenning). Overgang gjelder kontrollkort for alle kategorier dyr, og for hele FO-1 unntatt Grøntjønnan Sameie. Det stilles krav om inngang fra eget terreng (der kontrollkortet er utstedt. Jeger med kort utstedt innen Fo1 kan gå over fra hvilket som helst av terrengene innen Fo1). For henting av jeger og eventuelt slakt tillates bruk av bil inn til overgangs-terrenget. Overgangene gjelder alle dager (man-søn) fra og med 20.8 til og med 20.9.

Enveis avtaler

Det er inngått avtale mellom FO1 og Vingelen om overgang med antallbegrensing. Dagene 21.8, 22.8, 23.8, 24.8, 28.8, 29.8, 30.8, 31.8 og 4.9, 5.9, 6.9, 7.9. kan inntil 3 jegere (per dag) kjøre til Vingelen på overgang.

Generelt for alle avtaler om overgang

Jaktområdets bestemmelser angående antall treningsskudd, bilkjøring/-parkering og grenser gjelder ved overgang (se punktene 4.1- 4.4). Kontrollveiing av felte dyr skal tilstrebes utført på veiestasjon der dyret er felt, i den grad det er mulig. Retten til lagsjakt opphører ved overgang. 

Bestemmelser for jegere fra Fo1 ved overgang til Dalsbygda

Veiing. Alle felte dyr skal veies. Veiing på jaktlagets stasjon, Meierigården, mobil: 980 26 082. Veiinga er gratis for jegerne. Kjeve og jaktkort kan leveres her.

Treningsskudd. Det skal dokumenteres minst 80 treningsskudd i jaktåret (2023).

Kjørerestriksjoner. Når dyr felles i Dalsbygda, kan jeger tilkalle skyss hjemmefra. Bompenger må betales.

Bestemmelser for jegere fra Fo1 ved overgang til Budal Jaktområde

Veiing. Veiing kan gjøres på veiestasjon i Budal (det blir godt skiltet). Kjeve og jaktkort leveres til kortutsteder (Fo1).

Treningsskudd. For jakt innen Budal jaktområde gjelder for 2023 statens krav til treningsskudd og oppskyting (30 skudd).

Kjørerestriksjoner. Når dyr felles innen Budal Jaktområde, kan jeger tilkalle skyss hjemmefra. Bompenger må betales.

Bestemmelser for jegere fra Fo1 ved overgang til Soknedal statsallmenning

Veiing. Veiing kan gjøres hos Olav Edvin Heggvold, Hauka, tlf. 922 67 426, eller Trygve Stensås, Sørbygda. tlf: 97517626. Kjeve og jaktkort leveres til kortutsteder (Fo1).

Treningsskudd. Det skal dokumenteres minst 30 treningsskudd i jaktåret (2023).

Kjørerestriksjoner. Når dyr felles innen Soknedal Statsallmenning, kan jeger tilkalle skyss hjemmefra. Bompenger.

Bestemmelser for jegere fra Fo1 ved overgang til Vingelen

Veiing. Gjennomføres på betjent veiestasjon i Vingelen. Odd Arve Nordset, mobil: 911 75 442. 

Treningsskudd. For 2023 er det krav om 80 dokumenterte treningsskudd.

Kjørerestriksjoner. Det kan bli innført parkeringsrestriksjoner i løpet av jakta. Jeger må da innrette seg etter skilting.