Overgangsavtaler 2018

For jakta 2018 er det inngått følgende avtaler om overgang mellom FO1 og andre felt:

Overgangsavtale mellom Fo11a, Fo11b (Dalsbygda/Såttåhaugen/Dalbusjøen) og Fo1 (Kvikne østfjell villreinvald) i ForollhognaVillreinområde

Periode Begrensninger
20.8 til og med 14.9 Overgang alle dager.
15.9 og ut jakta Ingen overgang

Betingelser

  1. Avtalen gjelder gjensidig overgang for jegere med kontrollkort utstedt på Fo1 (Kvikne østfjell villreinvald) og jegere med kontrollkort utstedt på Fo11a, Fo11b (Dalsbygda/Såttåhaugen/Dalbusjøen). Overgangen gjelder kontrollkort for alle kategorier dyr.
  2. Det stilles krav til inngang fra eget terreng, altså der jegeren har fått utstedt kontrollkortet. Jegeren kan under ingen omstendigheter kjøre til terrenget for overgang. For henting av jeger og eventuelt slakt tillates bruk av bil inn til overgangs-terrenget.
  3. Overgangen gjelder fra og med 20.8 til og med 14.9.
  4. Jegeren forplikter å forholde seg til de retningslinjene som står i jegerkontrakten for det området han/hun har overgang til.
  5. Overgangsavtalen gjelder fra jaktsesongen 2018.
  6. Området Grøntjønnan på Kvikne er unntatt fra overgangsavtalene.
  7. Rettighetshaverne plikter å utstyre jegerne med –og informere om- overgangsavtale med et kart over området hvor avtalen om fellesjakt gjelder.
  8. FO1 vil ikke bli åpnet for overgang utover denne avtalen, og andre avtaler inngått før jaktstart.
  9. Kontrollveiing av felte dyr skal tilstrebes utført på veiestasjon der dyret er felt, i den grad det er mulig