Overgangsavtaler

Oppdal, Statskog og TOR

Mellom jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11), Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6) kan jegere jakte fritt mandag tom torsdag i uke nummer 35 og 36, samt mandag og tirsdag i uke 37, til sammen 10 dager i 2021.

Avtalen som ligger til grunn mellom Oppdal, Statskog og TOR lyder:

  1. Ukenummer for overganger varierer, og disse finner du i jegerkontrakten for det aktuelle året. Det er ikke krav om inngang fra eget felt.
  2. Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen.
  3. Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
  4. Det er ikke tillatt med lagsjakt ved overgang  (kun en jeger pr. fellingstillatelse).

Området Risberget er ikke lenger unntatt fra overgangsavtalen.

Informasjon om overgangsavtalen vil også finnes i jegerkontrakten.

Oppdal, Statskog, TOR og Folldal

Som ei prøveordning for 2021 er det i tillegg til ovenfor nevnte avtale inngått overgangsavtale mellom Oppdal, Statskog, TOR og Folldal.

I uke 36 mandag tom torsdag samt mandag og tirsdag i uke 37, til sammen 6 dager er det overgang mellom hhv. jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11), Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6) og Folldal (F12, F13, F15, F16, F17, T19).

Merk at for overgang er det visse forutsetninger som må oppfylles:

  • Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
  • Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse)

Ukjent i området? Her er kart som viser de ulike feltene med nummer. Kartet fås kjøpt på Coop Kvikne og Circle-K Kvikne.