Overgangsavtaler

Det er inngått en avtale om overgang blant de fleste rettighetshaverne innen Knutshø villreinområde som gjelder fra og med 2017 og inntil den eventuelt sies opp av en av partene. Overgangen skal gjelde i til sammen 12 dager (mandag til og med torsdag) og jaktas første uke holdes utenom avtalen. Dette innebærer at det vil være litt forskjellig ukenumre for overganger fra år til år.

Jegere fra TOR, Oppdal og Statskog kan jakte over grensene, sett deg inn i avtalen før jakt.

Avtalen lyder:

  1. Ukenummer for overganger varierer, og disse finner du i jegerkontrakten for det aktuelle året. Det er ikke krav om inngang fra eget felt.
  2. Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen.
  3. Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
  4. Ved lagsjakt ved overgang til Oppdal (O7, O30, O31) må jegerne skrive under på en egen jaktlagskontrakt der kortnummer og type dyr er påført som kan fremlegges for oppsynet ved kontroll. Ved overgang til Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse).

Området Risberget er ikke lenger unntatt fra overgangsavtalen.

Informasjon om overgangsavtalen vil også finnes i jegerkontrakten.