Registrer felling

Fornavn:

Etternavn:

Telefonnummer:

Sone:

Dyr:

Alle feltene må fylles ut.

Hjortkvote: 20 (tyve) frie dyr. Max 3 voksne bukker (9 takker eller mer)  og 4 voksne hunndyr kan felles.

Videre satt ei maksgrense på:

  • totalt 8 bukker eldre enn kalv
  • totalt 8 hinder eldre enn kalv
  • totalt 4 kalver

Her legger jegere inn felte hjort fortløpende for at de som skal ut på jakt til enhver tid kan holde seg oppdatert på gjenværende kvote. Husk at du må ha jegerkontrakt før jakta tar til. I tillegg må jegere føre sett- hjort og slaktevektskjema. Jaktlag kan levere sett- og skuttdata på hjorteviltregisteret.no