Hjort

Hos hjorten er andelen store bukker («haremsbukker») viktig for bestandsutviklingen i et område.
Hos hjorten er andelen store bukker («haremsbukker») viktig for bestandsutviklingen i et område.

Alle fellinger av hjort skal fortløpende legges ut på kvikne utmarksråd sine nettsider av jeger selv. Her finner du til enhver tid oversikt over gjenstående kvote.

Hjort kan felles fortløpende, når jeger har grunneiers tillatelse, har underskrevet jegerkontrakt og avtale om godkjent ettersøkshund.

Les mer om forvaltning av hjortestammen på Kvikne i Bestandsplan elg, hjort og rådyr 2022-2025.

Lurer du på noe omkring utøvelsen av hjortejakta på Kvikne? Les mer i den til enhver tid gjeldende jegerkontrakt for elg og hjort som legges ut på sida «viktige papirer for jegere» .