Felte hjort 2017

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Voksen bukk 4 1 (1 Kvikne vest) 3
Voksen hind 4 0 4
Ungbukk - 1 (1 Vollan)
Ung hind - 0
Kalv - 0
Totalt 20 2 18