Felte hjort 2017

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Voksen bukk 4 4 (2 Kvikne vest, 2 Vollan) 0
Voksen hind 4 2 (1 Nappsjølia, 1 Vollan) 2
Ungbukk - 4 (1 Kvikne vest, 3 Vollan)
Ung hind - 0
Kalv - 3 (1 Nappsjølia, 1 Vollan, 1 Ya/Gryta)
Totalt 20 13 7