Felte hjort 2018

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Ungbukk - 0
Ung hind - 0
Kalv - 0
Voksen bukk 4 2 (1 Kvikne vest, 1 Vollan) 2
Voksen hind 4 0 4
Totalt 20 2 18
 

Hjortkvote: 20 (tyve) frie dyr. Max 4 voksne hanndyr (>1,5år/6 takker) og 4 voksne hunndyr kan felles (til sammen voksne 8 dyr).

Her legger jegere inn felte hjort fortløpende for at de som skal ut på jakt til enhver tid kan holde seg oppdatert på gjenværende kvote. I tillegg må jegere føre sett- hjort og slaktevektskjema. Jaktlag kan levere sett- og skuttdata på www.settogskutt.no.