Felte hjort 2018

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Voksendyr 8 0 8
Ungbukk - 0
Ung hind - 0
Kalv - 0
Totalt 20 0 20
 

Her legger jegere inn felte hjort fortløpende for at de som skal ut på jakt til enhver tid kan holde seg oppdatert på gjenværende kvote. I tillegg må jegere føre sett- hjort og slaktevektskjema. Jaktlag kan levere sett- og skuttdata på www.settogskutt.no.