Felte hjort 2016

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Voksen bukk 4 2 (1 Ulvmoen, 1 Vollan) 2
Voksen hind 4 1 (1 Ya/Gryta) 3
Ungbukk - 2 (2 Vollan)
Ung hind - 3 (1 Ulvmoen, 2 Vollan)
Kalv - 2 (1 Kvikne nord, 1 Kvikne vest)
Totalt 20 10 10