Felte hjort 2017

Trykk her for å registrere felling

Kategori Kvote Skutt Rest
Voksen bukk 4 4 (2 Kvikne vest, 2 Vollan) 0
Voksen hind 4 4 (1 Nappsjølia, 1 Ulvmoen, 2 Vollan) 0
Ungbukk - 4 (1 Kvikne vest, 3 Vollan)
Ung hind - 2 (2 Ulvmoen)
Kalv - 6 (1 Nappsjølia, 2 Ulvmoen, 2 Vollan, 1 Ya/Gryta)
Totalt 20 20 0