Skuddpremier

Kvikne utmarksråds styre har i samråd med medlemsmassen innført skuddpremieordning i medlemsområdet.

Styret tror ordningen vil ha en effekt på produksjonen og overlevelsen til småviltet når den blir gjeldende i et såvidt stort geografisk område. I tillegg håper utmarksrådet at ordningen vil stimulere ungdom til å bli aktive innen jakt og fangst, og rekruttere flere til jaktmiljøet.

Ordningen finansieres av alle medlemslagene som deltar. Premier utbetales etterskuddsvis sesongen, når fristen for registrering av felt vilt er utgått.

Regelverk for skuddpremieordninga innen Kvikne

Viltartene som skal inngå i ordninga, og satsene for utbetaling er:

Viltart   Utbetaling pr felt vilt
Rødrev 500
Mår 200
Villmink 300
Røyskatt 100
Grevling 100
Ravn 50
Kråke 40
Skjære 30
Nøtteskrike 30

Jakt og fangsttider finner du her: FOR-2017-01-25-106 

Dersom du ønsker å drive fangst av vilt må du først sette deg inn i det gjeldende lovverket:

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (FOR-2002-03-22-313)

I forskriftens kommentarutgave finner du også noen viktige bestemmelser (kap. 9 fangst):

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst- kommentarutgave

Skal du drive med åtejakt er det et par ting du må vite:                               Tillatelse til å legge ut åte

Oversikt over felte dyr innen skuddpremieordningen på Kvikne

Skuddpremier 2022-2023

Skuddpremier 2021-2022

Skuddpremier 2020-2021

Skuddpremier 2019-2020

Skuddpremier 2018-2019

Skuddpremier 2017-2018

Skuddpremier 2016-2017

Skuddpremier 2015-2016

Skuddpremier 2014-2015

Skuddpremier 2013-2014

Skuddpremier 2012-2013

Skuddpremier 2011-2012

Skuddpremier 2010-2011