Bever

Det er ikke åpnet for jakt på bever innen Tynset kommune etter at en ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft den 15. mai i 2017. Med denne forskrifta fulgte at kommunene må kartlegge og overvåke kommunens beverkolonier. Dette ble gjort for Kvikne i 2013, men må altså nå gjøres for hele Tynset kommune.

Når kommunen mener de har det kunnskapsgrunnlaget som kreves, må de utarbeide ei lokal forskrift som kan åpne for beverjakt.

Les mer om dette på miljokommune.no og her.

Jakttid:

Ingen foreløpig

Beverjakt på Kvikne

Ønsker du å jakte bever på Kvikne når det åpnes for jakt? Ta i tilfelle kontakt med Kjetil Moen ( 920 21 162) som selger kort på vegne av Kvikneskogen grunneierlag.

Nyttig om beverjakt: Bever – Jakt fangst og bruk av bever

DSC_0827Felling:

I jaktåret 2015/2016 ble det felt 3 dyr (alle  ved Tunna)

I jaktåret 2014/2015 ble det felt 1 dyr (Orkla)

I jaktåret 2013/2014 ble det felt 4 dyr.

I jaktåret 2012/2013 ble det felt 0 dyr.

I jaktåret 2011/2012 ble det felt 8 dyr.

Felt bever skal meldes inn til Kvikne Utmarksråd senest innen 5 dager etter jaktslutt.

Bestand:

Høsten 2013 gjennomførte Kvikne Utmarksråd en registrering av bever langs Orkla og Tunna med større sidevassdrag, på Kvikne. Tiltaket ble delvis finansiert av Tynset kommunes viltfond og delvis av egne midler.

Målet med registreringen var å få et estimat på hvor mange bevere som finnes i Orkla og Tunna, innen området til medlemmene av Kvikne Utmarksråd.

Rapport for beverregistrering 2013

Vedlegg 1

Vedlegg 2