Bever

Forskrift og adgang til jakt og fangst av bever for Tynset kommune fastsetter at til og med 2022 er jakt- og fangsttid for bever i Tynset kommune fra og med 1. oktober til og med 15. mai.

Det er kvotefri jakt, men all felt bever skal rapporteres inn til Kvikne utmarksråd med fellingsdato, felligssted, alder og kjønn.

For å jakte bever må man ha grunneiers tillatelse. Det er ingen forvaltningsplan for bever for Kvikne eller Tynset, men primært bør jakt og fangst planlegges i områder der beveren utgjør skade (f.eks ved jorder der tre felles over jordene og/eller ganger graves under jordene). Hvis uttak ved jakt rettes mot skadekolonier, vil omfanget av skade minke i det lange løp. Samtidig vil uttak av drektige hunner minke, siden en beverkoloni kun har én reproduserende hunn.

Jakttid:

1. oktober til og med 15. mai (2018-2022)

Beverjakt på Kvikne

Ønsker du å jakte bever på Kvikne når det åpnes for jakt? Ta i tilfelle kontakt med Kjetil Moen ( 920 21 162) som selger kort på vegne av Kvikneskogen grunneierlag.

Nyttig om beverjakt: Bever – Jakt fangst og bruk av bever

DSC_0827Felling:

I jaktåret 2018/2019 ble det felt 4 dyr (2 ved Orkla og 2 ved Tunna)

I jaktåret 2017/2018 ble det felt 0 dyr

I jaktåret 2016/2017 ble det felt 0 dyr

I jaktåret 2015/2016 ble det felt 3 dyr (Tunna)

I jaktåret 2014/2015 ble det felt 1 dyr (Orkla)

I jaktåret 2013/2014 ble det felt 4 dyr.

I jaktåret 2012/2013 ble det felt 0 dyr.

I jaktåret 2011/2012 ble det felt 8 dyr.

Felt bever skal meldes inn til Kvikne Utmarksråd senest innen 5 dager etter jaktslutt.

Bestand:

Høsten 2013 gjennomførte Kvikne Utmarksråd en registrering av bever langs Orkla og Tunna med større sidevassdrag, på Kvikne. Tiltaket ble delvis finansiert av Tynset kommunes viltfond og delvis av egne midler.

Målet med registreringen var å få et estimat på hvor mange bevere som finnes i Orkla og Tunna, innen området til medlemmene av Kvikne Utmarksråd.

Rapport for beverregistrering 2013

Vedlegg 1

Vedlegg 2