Fiske på Kvikne

Vi kan by på et kortområde som dekker ca. 80 vatn og mer enn 160 km. fiskeførende elver og bekker. Ørret er den dominerende arten, med innslag av røye i Baklidalstjønna, Stor-Nappsjøen, Stor-Gardsjøen og Nordre Tuvtjønn. Røye finnes som eneste fiskeart i Berstjønna og Brynhildstjønna.

Kart over fiskekortområdet

Det er fin ørret i mange vatn på Kvikne

Korttyper og kortpriser:

≋ Døgn: Kr. 100,-    ≋ Uke: Kr. 550,-    ≋ Sesong: Kr. 800,-

DSC_0282
Vi kan by på et kortområde som dekker ca. 80 vatn og mer enn 160 km. fiskeførende elver og bekker.

Slik kjøper du fiskekort:

På vipps: Kvikne fritidsfiske har vippsnummer #727761.De ulike kortkategoriene kommer opp som egne varer. Merk kjøpet med dato(er) for når fiskekortet skal være gyldig.  Vipps-kvittering gjelder som fiskekort og må framvises ved kontroll.

På internett: Klikk her for Inatur (OBS: det legges på et gebyr på kortet ved kjøp via Inatur).

Utsalgssteder fiskekort:

Coop Kvikne
Kvikne Fjellhotell
Olav Moen, Kvikneskogen

Fiske på Kvikne kan by på mange fine opplevelser
Fiske på Kvikne kan by på mange fine opplevelser

Fiskeregler

Tillatt redskap for kortkjøpere er stang, håndsnøre og oter. Dette gjelder hele området.

Vis hensyn i naturen:

Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.

Unngå spredning av fiskesykdommer. Fiskeredskapen skal ha vært tørket før du starter fisket, og tøm ikke beholdere med vatn fra andre vassdrag ut i vatn eller elver.

Ikke kast søppel i naturen.

Ferdsel i utmark er fritt, men skal du ferdes over innmark sommerstid må du ha grunneiers tillatelse.

Fredningstid (kun ørret): 15/9 – 31/10.

Noen få vann på Kvikneskogen er unntatt fra fiskekortordningen:     se kart

Kartoppslag finnes også i området (bl.a. Solvang).

Se for øvrig «Forskrift for fiske, Tynset kommune, Hedmark»  som også gjelder for Kvikne.

Barn under 16 år fisker fritt uten kort og gratis, etter gjeldende regler.

Husk bomavgift på fjellveiene.

SKITT FISKE!

      Korttype 1 døgn 2 døgn Sesong
      Pris 70,- 140,- 500,-
      SMS-Text vb fiske dato 1d vb fiske dato 2d vb fiske dato 8d