Kvikne fiskegruppe

Kvikne Fiskegruppe er en sammenslutning av alle fiskerettshavere på Kvikne og erstatter de tre tidligere foreningene Kvikne Vestfjell fiskekortområde (KVF),  Kvikne Østfjell Fiskeadministrasjon (KØFA) og Øvre Orkla Elveeierlag (ØOE).

Kvikne Fiskegruppe har et medlem fra hvert av de tre tidligere områdene og blant disse velges det en leder. I tillegg er fiskeansvarlig i Kvikne utmarksråd med i fiskegruppa. Fiskegruppa administreres av daglig leder i Kvikne utmarksråd.

Arbeidsinstruks for fiskegruppa

Møtereferater for Kvikne Fiskegruppe:

Møte 15.02.18

Møte 14.04.15

Møte 09.01.15

Møte 12.3.14

Møte 25.4.13

Møte 28.1.13

Møte 27.11.12

Møtereferater for Øvre Orkla Elveeierlag:

Møtereferat 24.01.14