DSC_0749Kvikne Utmarksråd administrerer ikke småviltjakta for grunneierne.

Enkelte grunneierlag på Kvikne selger imidlertid jaktkort for småvilt.

Områder på Kvikne hvor det selges jaktkort for småvilt:

Kvikne Fjellstyre (Kvikne Østre Statsallmenning)

Tynset kommune (Y-tjønnan)