Rypetaksering 2023

 

Fellestakseringen av rype på Kvikne Østfjell gjennomføres helgen 11. til 13. august. Områdene Kviknebrona, Innerdalen og Innset takseres i ukedagene før og etter denne helgen.
Takseringen er et viktig redskap i forvaltningen av hønsefugl og resultatene brukes aktivt av Kvikne fjellstyre, Tynset kommune og private grunneiere til fastsettelse av kvoter foran årets jakt.
Alle hunder som deltar har gyldig sauerenhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven. Kvikne Utmarksråd har søkt og fått innvilget dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som takseres.
Taksørene tar hensyn til villrein, registrerer og melder fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.
Det blir i år 23. gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres.

Nytt av året er at alle hunder er utstyrt med dekken som tydelig viser at dette er hunder i arbeid.
Kvikne Utmarksråd ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet og lykke til med arbeidet.