Settefisk fra Svergja klekkeri

Årets settefisk er klar for utsetting

Ørret-yngelen som er produsert på Svergja klekkeri gjennom vinteren er nå klar for utsetting.

Yngelen som ses på filmen under, ble lagt inn i klekkeriet som befruktet rogn høsten 2023. Noen uker etter innlegg ble rognen om til øyerogn. De to prikkene man da ser i rognkornet er øynene til den kommende fisken.

Nå er øyerognen blitt til ivrig ørret-yngel, klar for å settes ut i bestemte lokaliteter i Kvikne-dalføret. Dette fordi kraftselskapene som bygget ut her på 80-tallet ble pålagt slike utsett i konsesjonen(e) sine.

 

Klekkeriet eies og driftes av Kvikne utmarksråd og konsesjonen vår tillater også salg av settefisk til lokaliteter i hhv. Orklavassdraget vannområde og Glomma vannområde, til glede for ivrige grunneierlag, jakt og fiskeforeninger og andre som driver aktivt fiskestell i sine områder.

For ytterligere informasjon om settefisk, ta kontakt på telefon 992 74 943 eller send en epost til kur@kvikneutmarksrad.no

Fin fisk, satt ut som yngel fra Svergja klekkeri.