Overgangsavtaler i Knutshø i 2022

I 2022 er det inngått to overgangsavtaler i Knutshø villreinvald. Den ene avtalen gjelder kun mellom TOR, Oppdal og Statskog, mens den andre gjelder mellom…

Les mer... Overgangsavtaler i Knutshø i 2022

Husk å levere labber

Jaktåret 2021-2022 for skuddpremieordningen på Kvikne er nå over (15.juli til 15.april). Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har…

Les mer... Husk å levere labber

Utvidet båndtvang i Tynset kommune

Tynset kommune, kommunedirektør, fastsetter ekstraordinær båndtvang i Tynset kommune fra og med 3.3.2022 til og med 31.03.2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd…

Les mer... Utvidet båndtvang i Tynset kommune

Skal du jakte på overgang?

Mandag 30 august starter overgangsavtalen mellom TOR, Statskog og Oppdal. Fra og med mandag 6 september er også Folldal med på overgangsavtalen. Mer om avtalene…

Les mer... Skal du jakte på overgang?

Nå telles rypa

Tirsdag 10 august starter fellestakseringa på Kvikne. I dagene fram mot 15 august vil det bli taksert både på vestsida og østsida av Kvikne. Takseringsesultatene…

Les mer... Nå telles rypa

Endringer i våpenregelverket

Ny våpenlov med tilhørende forskrift er vedtatt og trådte i kraft 1. juni i år. Her tar vi for oss noen av de endringene som…

Les mer... Endringer i våpenregelverket

Få felte rev i 2020/21

I 2010 ble det innført skuddpremieordning for store deler av medlemsområdet til Kvikne utmarksråd. Fellingene av smårovvilt innen denne ordninga har variert mellom årene, og…

Les mer... Få felte rev i 2020/21

OVERGANGSAVTALER I 2021

I år er det inngått overgangsavtale mellom alle jaktfelt i Knutshø villreinområde, utenom Fåset og Naustervorda. I uke 36 mandag tom torsdag samt mandag og…

Les mer... OVERGANGSAVTALER I 2021

nå må du finne fram labbene

Jaktåret 2020-2021 for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes i disse dager (15.juli til 15.april). Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du…

Les mer... nå må du finne fram labbene

hvordan utvikler bestanden av hjort seg på kvikne?

Tallene fra hjorttellinga i 2020 er nå klare. Til sammen har vi drevet med dette i fem år på Kvikne (2016-2020). Tall fra alle årene…

Les mer... hvordan utvikler bestanden av hjort seg på kvikne?