Harepest på Kvikne

Det ble påvist harepest (tularemi) Røros i forrige uke. Det er den siste tiden også funnet døde harer på Kvikne, så vi må gå ut fra at det også er harepest her. Dette var også beskjeden Fjelloppsynet fikk fra Mattilsynet etter funn av en død hare i helgen. Det er sendt en inn en hare til Mattilsynet for analyse, men prøvesvar foreligger ikke pr. nå.

Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker, stillestående vassdrag og andre vannkilder. Det kan også skje ved at du tar på syke eller døde harer og smågnagere.

Vær derfor forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering (eks. kosting) av muselort og avføring fra andre smågnagere, da smågnagere kan overføre harepest.

Hvis du finner en død hare/mus, vær forsiktig med å flytte den og bruk engangshansker ved eventuell håndtering. Gi gjerne beskjed til Utmarksrådet ved funn av døde harer eller smågnagere.

Her kan du lese FHIs råd for å unngå smitte fra drikkevann og andre kilder