jaktforbud grunnet fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. Mattilsynet stanset derfor jakt og fangst på enkelte fuglearter i Sør-Norge fra og med 14.12.20 for å…

Les mer... jaktforbud grunnet fugleinfluensa

Fellingsrapport fra forollhogna

Oppsyns- og fellingsrapporten for Forollhogna er nå klar, den finner du i sin helhet på www.hognareinen.no. Fellingsprosenten for Forollhogna ble i 2020 84 % av…

Les mer... Fellingsrapport fra forollhogna

arkeologisk undersøkelse på kvikne

I forbindelse med vegvesenets arbeid med utskifting av brua over Ya ved bensinstasjonen på Kvikne, holder fylkesarkeologene fra Innlandet fylke på med undersøkelser innen planområdet….

Les mer... arkeologisk undersøkelse på kvikne

Skal du jakte råbukk?

I dag (10.8) starter råbukkjakta. Har du tenkt å jakte råbukk må du huske å skaffe deg grunneiers tillatelse. Du må også ha en avtale om…

Les mer... Skal du jakte råbukk?

tid for taksering

Årets fellestaksering for rype på Kvikne gjennomføres helga 7-9 august (Kvikne østfjell) og helga 14-16 august (Kvikne vestfjell). Takseringsesultatet brukes aktivt av Kvikne fjellstyre (og…

Les mer... tid for taksering

Demokveld

Miljødirektoratet har også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv). Kvikne utmarksråd og Kvikne…

Les mer... Demokveld

Overgangsavtale i Knutshø høsten 2020

Overgangsavtalen i Knutshø mellom TOR, Oppdal og Statskog har fungert godt siden den ble innført som en prøveordning i 2016. Avtalen ble innført som en…

Les mer... Overgangsavtale i Knutshø høsten 2020

Villreinjakt og treningsskudd

Miljødirektoratet har bestemt at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som…

Les mer... Villreinjakt og treningsskudd

færre innleverte smårovvilt

I 2020 ble det innført skuddpremie for Kvikne utmarkråds medlemsområde. Fellingene har variert mellom årene, og især varierer fellingene av rødrev. «Rekorden» for innleverte rødrev…

Les mer... færre innleverte smårovvilt

tellinger av hjort på kvikne

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. Vi har hatt tilsvarende tellinger i 2016-19 og målet er å få tall som,  sammen…

Les mer... tellinger av hjort på kvikne