Side 3 av 39

Overgangsavtale i Knutshø høsten 2020

Overgangsavtalen i Knutshø mellom TOR, Oppdal og Statskog har fungert godt siden den ble innført som en prøveordning i 2016. Avtalen ble innført som en permanent ordning i 2017 og gjelder for til sammen 12 dager, mandag til og med torsdag (les mer her).

For 2020 vil det si at det i ukene 35, 36 og 37 er gjensidig overgang mellom jaktfeltene Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) og Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6). Det er ikke krav om inngang fra eget felt.

Jeger på overgang i Oppdal i 2019.

Fredag, lørdag og søndag er unntatt fra overgangsavtalen.

Det er videre viktig å huske på at:

 • Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
 • Ved lagsjakt ved overgang til Oppdal (O7, O30, O31) må jegerne skrive under på en egen jaktlagskontrakt der kortnummer og type dyr er påført som kan fremlegges for oppsynet ved kontroll.
 • Ved overgang til Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11) er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse).

Villreinjakt og treningsskudd

Miljødirektoratet har bestemt at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020, eller jegere som kan dokumentere avlagt skyteprøve på annen måte.

For jakt innen TOR og FO1 i 2020 gjelder treningsskudd fra 2019.

I villreinjaktsammenheng er det mange ulike regler for hva som er gyldig antall treningsskudd ettersom det er opp til grunneiere å bestemme hvor mange treningsskudd som skal kreves ut over statens minimum på 30 skudd.

For 2020 har imidlertid grunneierne i FO1 («Kvikneterreng» i Forollhogna) og TOR (Tynset og Rennebu jaktfelt i Knutshø) avgjort at man skal forholde seg til statens anbefalinger. Det vil si at skyteprøve og det antall treningsskudd man hadde i 2019 er gyldig for jakt i disse områdene i 2020. Vi oppfordrer uansett alle jegere til å ta turen på skytebanen før jaktstart.

Les mer her

færre innleverte smårovvilt

I 2020 ble det innført skuddpremie for Kvikne utmarkråds medlemsområde. Fellingene har variert mellom årene, og især varierer fellingene av rødrev.

«Rekorden» for innleverte rødrev var 100 rev i 15/16, mens det i 19/20 ble levert inn labber av 62 rev. Under kan du se en figur og tabell som viser oversikt over fellinger innen skuddpremieordninga fra oppstarts-jaktåret 2010/11 til og med jaktåret 2019/20.

Fellingsoversikt for skuddpremieordninga for Kvikne fra 2010-2020. Trykk på bildet for større figur.
Fellingsoversikt for skuddpremieordninga for Kvikne fra 2010-2020. Trykk på bildet for større figur.

Mer om skuddpremieordningen på Kvikne.

tellinger av hjort på kvikne

Det er nå tid for vårtelling av hjort på Kvikne. Vi har hatt tilsvarende tellinger i 2016-19 og målet er å få tall som,  sammen med «sett-hjort»- registreringer i jakta, kan brukes som grunnlag for å si noe om bestandsutviklingen.

Vårtellinga, som har vært gjennomført hvert år siden 2019, gir oss minimumstall på hvor mange hjort vi har på Kvikne om våren.

Under tellinga kjøres det faste ruter, etter planen hver mandag, 3 mandager på rad. Tellemannskapet lyser over jordene og teller hjort og eventuelt rådyr. Tallene brukes i forvaltninga av hjort sammen med sett- hjort tall fra jakta.

Planlagte datoer for vårtelling på Kvikne 2020 (foreløpige datoer; siste telledato bestemmes etter vårens utvikling, det kan derfor komme endringer):

 • Man 11. mai kl 23.
 • Man 18. mai kl 23.
 • Man 25. mai kl 23.

Planlagte telleruter for vårtelling på Kvikne 2020:

 • Løkkja- Vollenget- Kirka- Stai. Ruteleder: Rune Storli
 • Brevad- Brevadsetra- Fossen- Bekken. Ruteleder: Henning Brevad
 • Mosvollan-Liabrua+Børligårdene- Rya- Børlia. Ruteleder: Stein Grue
 • Bakken. Ruteleder: Morten Buseth
 • Storlia. Ruteleder: Solfrid og Ingebrigt Storli
 • Tørresvangen – Litjenget- Engan- Storåsen. Ruteleder: Geir Atle Bobakk
 • Kleven, Rønningen. Ruteleder: Magne Thorleiv Rønning
 • Bjørgan- Nordbjørgan. Ruteleder: Kjell Schärer
 • Grøtlia og Engan. Ruteleder: Kristoffer Flaa Sørensen

fram med LABBENE

Jaktåret 2019-2020 for skuddpremieordningen på Kvikne avsluttes i disse dager (15.juli til 15.april).

Har du labber å vise fram? Ta i så fall kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43.

Ta kontakt med utmarksrådet på telefon 99 27 49 43 om du har labber eller føtter å framvise. Frist for registrering av felt vilt er 30.april.

Mer om felling jaktsesongen 2018-2019 kan du lese her. Her finner du også statistikk for skuddpremieordninga på Kvikne for årene 2011-2019.

Mer om skuddpremieordninga finner du her.

Minimumstelling

Kartet viser hvor dyrene ble funnet og loggen til flyet (grå strek) og bakkemannskap. Kart: Håvard Rønning, Oppdal Bygdeallmenning.

Den 5. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Knutshø. Forholdene var nær optimale med godt snødekke, som gjør det enklere å finne sporrekker og dyr fra både bakken og fra lufta.

Bildene er nå talt over og tilsammen er det funnet 1437 dyr fordelt på 9 flokker.

Bilde av den største flokken på 983 dyr. Foto: Håvard Rønning.

Tallet er omtrent som forventet (1407 dyr) og etter høstens jakt er vi sannsynligvis ved bestandsmålet på 1500 vinterdyr, men det avhenger selvsagt av årets kalvprosent, kvote og felling.

Oppsynsrapporter

Oppsyns- og fellingsrapportene for Knutshø og Forollhogna villreinområder er sammendrag av tellinger og fellinger i områdene for året og inneholder også figurer og oversikter over utvikling av bestandene over tid.

Rapportene kan du laste ned under.

Rapportene inneholder blant annet oversikt over oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i villreinområdene.

syke fugler på fôringsbrettet

En observant fuglemater har oppdaget fugler med byller på fôringsbrettet nå de siste dagene (se bilde). Dette er trolig noe som kalles poxviruset, og man bør derfor fjerne fuglematerne ei stund og desinfisere de før de settes opp igjen.

Kjøttmeis smittet av det som trolig er poxviruset. Foto: Kari Nystuen

Fuglene med byller er sett på «Plassen» og alle som fôrer fugler i nærområdet bør derfor avslutte fôringa for en periode.

Viruset er harmløst for mennesker, men kan være dødelig for fuglene og kan være veldig smittsomt.

Mer om poxviruset.

villreinjakta 2019

Villreinjakta er nå over og fellingstallene er klare for både Knutshø og Forollhogna.

Knutshø villreinområde

Fellingsprosent for Knutshø villreinområde er innenfor normalen i 2019 (snitt på 53 % de siste 10 år).
Som i 2018 var det stort sett sørlig vindretning gjennom jakta og fellingene ble dermed høyest i de sørligste områdene av Knutshø.

Under er en tabell som viser fellingene fordelt på de ulike områdene.

I Knutshø ble jakta forlenget med 1 uke fra og med 16 til og med 21 september. I dagene 16 til og med 19 september var det også overgang mellom TOR, Oppdal og Statskog. Denne siste uka ble det nordavær og reinen havnet i Risberget. Tross tidvis tett snøvær og vanskelige jaktforhold ble det felt mange dyr disse siste dagene. Av dataene fra jaktkortene ser vi tydelig hva disse siste dagene hadde å si for fellingensresultatet.

Fellinger totalt i Knutshø villreinområde i 2019 fordelt på jaktuker. Mot slutten av jakta vedtok villreinutvalget og forlenge jakta med ei uke, uke 5 (16 tom. 21 sept) er denne «bonusuka», og figuren viser tydelig hva uka hadde å si for fellingen totalt i Knutshø.

Forollhogna villreinområde

For Forollhogna villreinområde landet man over forventet fellingsprosent. Med mer eller mindre samme forutsetninger som i 2018 (overgangsavtaler og vindretning) skulle man tro at fellingen ble lik som i 2018, men tilfeldighetene spilte inn og økte fellingen fra 60 % i 2018 til 76 % i 2019.

Under er en tabell som viser fellingene fordelt på de ulike rettighetshaverne.

Les mer om fellingene i Forollhogna på hognareinen.

Forlenger jakta i knutshø

Også i år har reinen i Knutshø villreinområde stort sett stått i sør og på Folldalsgrunn i jakta. Fellingstalla innen Oppdal, TOR og Statskog er følgelig veldig lave.

Det er felt noen dyr innen TOR så langt i år, her en storbukk som blir tatt diverse prøver av av NINA.

I fjor var også fellingstalla lave godt ut i jakta og villreinutvalget vedtok da å ikke forlenge jakta, fordi man da lå langt under bestandsmålet.

Man er nå noe nærmere bestandsmålet i Knutshø og
fellingene er så langt mye lavere enn i fjor på samme tida.

Villreinutvalget for Knutshø har derfor vedtatt å forlenge jakta med ei uke (tom. 21.9).

Det er fortsatt meldt sørlig vindretning på langtidsvarselet, men været kan man ikke gjøre noe med, så da får vi bare håpe at det likevel kan bli noen flere fellinger på TOR, Oppdal og Statskog den siste uka av jakta.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »