Få felte rev i 2020/21

I 2010 ble det innført skuddpremieordning for store deler av medlemsområdet til Kvikne utmarksråd.

Fellingene av smårovvilt innen denne ordninga har variert mellom årene, og især varierer fellingene av rødrev. «Rekorden» for innleverte rødrev var 100 rev i 15/16, mens det i 20/21 ble levert inn labber av bare 29 rev.

Under kan du se en figur og tabell som viser oversikt over fellinger innen skuddpremieordninga fra oppstarts-jaktåret 2010/11 til og med jaktåret 2020/2021.

Fellingene av smårovvilt har variert en del mellom år fra oppstarten av ordninga i 2010 til jaktåret 2020/2021.
I figurform blir det enda tydeligere at fellingene av især rødrev varierer mellom år.

Mer om skuddpremieordningen på Kvikne.