OVERGANGSAVTALER I 2021

I år er det inngått overgangsavtale mellom alle jaktfelt i Knutshø villreinområde, utenom Fåset og Naustervorda.

I uke 36 mandag tom torsdag samt mandag og tirsdag i uke 37, til sammen 6 dager er det overgang mellom hhv. jaktfeltene i Oppdal (O7, O30, O31), Statskog (O8, O9a, O9b, O10 og O/D 11), Tynset og Rennebu (T1, T3, T4, T4a, T14, T20-27, R5a og R6) og Folldal (F12, F13, F15, F16, F17, T19).

Merk at for overgang er det visse forutsetninger som må oppfylles:

  • Det kan ikke benyttes mer enn 2 fellingstillatelser pr. jeger og jaktdag på denne overgangsavtalen.
  • Ved overgang er det ikke tillatt med lagsjakt (kun en jeger pr. fellingstillatelse)
I år kan TOR-jegerne også gå på overgang til Folldal.

Denne avtalen kommer i tillegg til den avtalen som allerede har vært praktisert mellom Oppdal, Statskog og Tynset og Rennebu i en årrekke. Det vil si at jegere kan jakte fritt mellom disse jaktfeltene mandag tom torsdag i uke nummer 35 og 36, samt mandag og tirsdag i uke 37, til sammen 10 dager.

Grunnen til at avtalene avsluttes den 14. september er at årsmøtet i år vedtok at jakta skal avsluttes 15. september. Slik får alle jaktfelt en siste jaktdag med jakt kun på eget terreng.